niet-ontvankelijk

Klacht over declaratie kan niet behandeld worden, overige klachtonderdelen zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De klager is het niet eens met een declaratie van de zorgaanbieder bij de zorgverzekeraar. Daarnaast is de klager het niet eens met het handelen van de zorgaanbieder met betrekking tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst en de klachtenregeling. De zorgaanbieder heeft de volledige declaratie bij de zorgverzekeraar al ingetrokken. […]

Lees verder

Cliënte is niet-ontvankelijk in klacht over borstverkleining, omdat deze te laat is ingediend

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft in 2014 een borstverkleining gehad. Zij is niet tevreden met het resultaat. De cliënte heeft haar borsten ergens anders moeten herstellen, met de nodige geld- en emotionele zorgen van dien. De zorgaanbieder vindt dat de commissie de klacht niet in behandeling kan nemen, omdat de vordering verjaard […]

Lees verder

Door de gevraagde vernietiging van het medisch dossier kan het ziekenhuis geen verweer voeren en de commissie geen oordeel geven

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is een rijbewijskeuring ondergaan bij een neuroloog van het ziekenhuis. De cliënt is het niet eens met het oordeel van de neuroloog. Daarnaast stelt hij dat de neuroloog gelogen heeft over welk formulier hij zou invullen. Hierdoor heeft de cliënt hogere kosten moeten maken. De commissie stelt vast […]

Lees verder

De commissie kan een beschuldiging van een strafbaar feit niet behandelen

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde is de cliënte opzettelijk mishandeld door het verkeerd om aanbrengen van de voet/beenspalken. Volgens de gemachtigde zijn de voet/beenspalken niet zonder kracht verkeerd om te gebruiken. Daarnaast staat op de spalken duidelijk een L voor links en een R voor rechts. De commissie verklaart de gemachtigde niet-ontvankelijk, […]

Lees verder

Geen redelijk belang bij uitspraak van de commissie

Waar gaat de uitspraak over Klaagster heeft procedure niet gewild en interesseert de uitkomst niet. Klaagster heeft geen redelijk belang bij een uitspraak. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [woonplaats], gemachtigde: [naam] en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn […]

Lees verder