Nuttige links

Hier vindt u links naar andere sites van organisaties die u kunnen helpen met uw klacht.

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
Brochure van het Ministerie van VWS
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg (via deze link kunt u de brochure bekijken)

De Geschillencommissie voor Consumentenzaken
De website van de Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl (via de link gaat u naar website van de Geschillencommissie)

Patiëntenrechten en juridisch advies

Mogelijk kunt u ondersteuning krijgen vanuit de zorgaanbieder. Controleer hiervoor de klachtenregeling van de desbetreffende zorgaanbieder.

Adviespunt Zorgbelang
Het Adviespunt Zorgbelang geeft informatie, advies en ondersteuning aan iedereen die gebruik maakt van zorg.
http://adviespuntzorgbelang.nl/ (via de link gaat u naar website van adviespuntzorgbelang)

Het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket helpt gratis met advies over juridische vragen.
www.juridischloket.nl ( via de link gaat u naar website van Het juridisch loket)

Landelijk Meldpunt Zorg
Het Landelijk Meldpunt Zorg (onderdeel van IGZ) geeft informatie en advies over klachten of vragen over de kwaliteit van zorg. Het Meldpunt informeert over de mogelijkheden een klacht op te lossen, het beantwoordt vragen en helpt met praktische tips.
https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home ( via de link gaat u naar website van Landelijk Meldpunt Zorg)

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland bundelt krachten van ruim 160 patiëntenorganisaties en biedt informatie over zorg en patiëntenrechten.
Patiëntenfederatie.nl ( via de link gaat u naar website van Patiëntenfederatie Nederland)

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
De stichting PVP levert vertrouwenswerk voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) in dienst van de stichting PVP, is onafhankelijk van de instelling waar hij werkt. De ondersteuning door een pvp is altijd gratis. Cliënten uit de ggz kunnen een pvp vragen hen te ondersteunen bij een vraag of klacht over hun behandeling.
www.pvp.nl ( via de link gaat u naar website van Patiëntenvertrouwenspersoon)

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)
Het LSFVP biedt ondersteuning voor naasten bij klachten over de ggz. Als naaste kunt u terecht bij een familievertrouwenspersoon. Deze geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure.
www.familievertrouwenspersonen.nl ( via de link gaat u naar website van landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen)

Kwaliteit van de zorgaanbieder

BIG-register
In het BIG-register kunt u zien of uw zorgaanbieder bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden.
www.bigregister.nl (via de link gaat u naar website van BIG-register)

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.
www.igz.nl (via de link gaat u naar website van Inspectie voor de gezondheidszorg)

Tuchtcollege gezondheidszorg
De Tuchtcolleges bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl (via de link gaat u naar website van Tuchtcollege gezondheidszorg)

Uitspraken Tuchtrecht Gezondheidszorg
Alle uitspraken van het Tuchtcollege Gezondheidszorg worden hier gepubliceerd.
https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/uitspraken (via de link gaat u naar website van uitspraken tuchtrecht gezondheidszorg)

Zorgkaart Nederland
Informatie over zorgaanbieders: waarderingen op basis van afzonderlijke patiëntenoordelen. Vergelijkingshulpen en patiëntenwijzers voor diverse aandoeningen.
https://www.zorgkaartnederland.nl/ (via de link gaat u naar website van zorgkaart nederland)