Nuttige links

Hier vindt u links naar andere sites van organisaties die u kunnen helpen met uw klacht.

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
Brochure van het Ministerie van VWS
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

De Geschillencommissie voor Consumentenzaken
De website van de Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl

Patiëntenrechten en juridisch advies

Mogelijk kunt u ondersteuning krijgen vanuit de zorgaanbieder. Controleer hiervoor de klachtenregeling van de desbetreffende zorgaanbieder.

Adviespunt Zorgbelang
Het Adviespunt Zorgbelang geeft informatie, advies en ondersteuning aan iedereen die gebruik maakt van zorg.
http://adviespuntzorgbelang.nl/

Het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket helpt gratis met advies over juridische vragen.
www.juridischloket.nl

Landelijk Meldpunt Zorg
Het Landelijk Meldpunt Zorg (onderdeel van IGZ) geeft informatie en advies over klachten of vragen over de kwaliteit van zorg. Het Meldpunt informeert over de mogelijkheden een klacht op te lossen, het beantwoordt vragen en helpt met praktische tips.
https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland bundelt krachten van ruim 160 patiëntenorganisaties en biedt informatie over zorg en patiëntenrechten.
Patiëntenfederatie.nl

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
De stichting PVP levert vertrouwenswerk voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) in dienst van de stichting PVP, is onafhankelijk van de instelling waar hij werkt. De ondersteuning door een pvp is altijd gratis. Cliënten uit de ggz kunnen een pvp vragen hen te ondersteunen bij een vraag of klacht over hun behandeling.
www.pvp.nl

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)
Het LSFVP biedt ondersteuning voor naasten bij klachten over de ggz. Als naaste kunt u terecht bij een familievertrouwenspersoon. Deze geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure.
www.familievertrouwenspersonen.nl  

Kwaliteit van de zorgaanbieder

BIG-register
In het BIG-register kunt u zien of uw zorgaanbieder bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden.
www.bigregister.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.
www.igz.nl

Tuchtcollege gezondheidszorg
De Tuchtcolleges bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Uitspraken Tuchtrecht Gezondheidszorg
Alle uitspraken van het Tuchtcollege Gezondheidszorg worden hier gepubliceerd.
https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/uitspraken

Zorgkaart Nederland
Informatie over zorgaanbieders: waarderingen op basis van afzonderlijke patiëntenoordelen. Vergelijkingshulpen en patiëntenwijzers voor diverse aandoeningen.
https://www.zorgkaartnederland.nl/