Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • De zorg die u gekregen heeft van een verpleeghuis, een verzorgingshuis of thuiszorg
  • Onvoldoende aandacht voor borstvoeding door de kraamverzorgende
  • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
  • Onjuiste diagnose en behandelplan
  • Geen goede zorg na de behandeling
  • Onjuiste of onvolledige informatie
  • Beschadigde of zoekgeraakte eigendommen door het verblijf in de instelling

Bekijk welke klachten de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Behandeling van de pijnklachten van de cliënt was zorgvuldig
Waar gaat de uitspraak over De echtgenote van cliënt is van mening dat de zorgaanbieder haar partner de noodzakelijke medische[...]
Commissie herkent de verschillende klachten van cliënte over de verpleegzorg niet
Waar gaat de uitspraak over Cliënte is van mening dat de zorgaanbieder niet goed heeft gereageerd op een gebroken linkerpols[...]
Inzet van beveiliging was nodig ter bescherming tegen intimidatie door de zoon van de cliënt
Waar gaat de uitspraak over Hoewel de inzet van beveiliging bij uitvoering van de zorg als kwetsend kan worden ervaren,[...]