Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • De zorg die u gekregen heeft van een verpleeghuis, een verzorgingshuis of thuiszorg
  • Onvoldoende aandacht voor borstvoeding door de kraamverzorgende
  • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
  • Onjuiste diagnose en behandelplan
  • Geen goede zorg na de behandeling
  • Onjuiste of onvolledige informatie
  • Beschadigde of zoekgeraakte eigendommen door het verblijf in de instelling

Bekijk welke klachten de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Geen bewijs van onzorgvuldige uitvoering zorgplan
Waar gaat de uitspraak over Cliënt stelt dat het door de zorginstelling opgestelde zorgplan niet is uitgevoerd. Door de slechte[...]
Geen nalatigheid bij de uitvoering van de zorgovereenkomst
Waar gaat de uitspraak over Volgens cliënte heeft de zorginstelling het door haar opgestelde zorgplan niet uitgevoerd. Ten gevolge daarvan[...]
Zorgaanbieder handelde niet volgens professionele regels en schoot daarom verwijtbaar tekort
Waar gaat de uitspraak over Cliënte klaagt over het stelselmatig tekort schieten van de zorg (het douchen, uit bed halen,[...]