Over ons

De Geschillencommissie Zorg

De Geschillencommissie Zorg biedt een stelsel van erkende geschillencommissies in de zorg. Wij richten in samenwerking met grote brancheorganisaties geschillencommissies in voor ziekenhuizen, psychologen, complementaire en alternatieve artsen, ambulancezorg ed. Maar ook de zelfstandige zorgaanbieder kan bij ons terecht. 

Onze kernwaarden op een rij

Ervaring
De Geschillencommissie Zorg is onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, die in 1970 is opgericht. De Geschillencommissie heeft veel ervaring met het oplossen van klachten en geschillen. Lees meer over De Geschillencommissie.

Expertise
De geschillencommissies van De Geschillencommissie zijn onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. De geschillencommissies zijn samengesteld uit een voorzitter (een rechter of daarmee vergelijkbaar), een lid voorgedragen door de branche en een lid voorgedragen door een patiënten/cliëntenorganisatie. Zij beschikken over de juiste kennis en expertise van de sector en zijn onpartijdig en onafhankelijk.

Kwaliteit
Wij vinden kwaliteit heel belangrijk. Daarom hebben we een Meldpunt Kwaliteit en een klachtenregeling

Laagdrempelige toegang voor cliënt en zorgaanbieder
De Geschillencommissie biedt een makkelijke toegang tot het starten van een procedure. Via deze website speciaal voor de zorg kan een cliënt 24 uur per dag hun klacht indienen. De hele procedure van De Geschillencommissie verloopt digitaal, maar indien gewenst ook per post.

Er is geen advocaat nodig, partijen kunnen zichzelf vertegenwoordigen. De zitting van De Geschillencommissie is in de regio van de cliënt en zorgaanbieder.

Nakomingsgarantie 
Beide partijen moeten zich daar aan houden. Om dit te garanderen, betaalt de cliënt klachtengeld en tekent voor een bindend advies procedure. De cliënt stort een eventueel openstaand bedrag van de factuur in depot. Dit wordt verrekend volgens de uitspraak van De Geschillencommissie.

De zorgaanbieder staat garant voor nakoming van de uitspraak. Dit kan via de branche, of wanneer de zorgaanbieder individueel is aangesloten, door het bedrag te storten of een bankgarantie te geven, dat  kan dienen als zekerheid voor de nakoming van de uitspraak van De Geschillencommissie. Dit bedrag wordt teruggestort als de zorgaanbieder de uitspraak is nagekomen.

Erkend
Alle geschillencommissies over de zorg voldoen aan de erkenningsregeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in de zorg aan de erkenningsregeling van het ministerie van VWS. Dit betekent dat deze voldoet aan de eisen in het uitvoeringsbesluit van de Wkkgz. 

Er is een goede transparante procedure en de beslissingen zijn onpartijdig. De geschillencommissies voldoen aan alle nationale en internationale regels.

Onpartijdig en onafhankelijk
U heeft er recht op dat uw klacht door een onafhankelijke en onpartijdige commissie wordt behandeld. De Geschillencommissie zorgt ervoor dat dit gebeurt door alleen voorzitters en commissieleden te benoemen, wanneer zij beloven geschillen onafhankelijk en onpartijdig te behandelen. Lees meer over de samenstelling van een commissie.

Digitaal traject
Als een cliënt een klacht heeft ingediend, opent De Geschillencommissie een digitaal dossier waar zorgaanbieder en cliënt met een eigen inlogcode op elk moment en vanaf elke plek toegang toe hebben. De zorgaanbieder en cliënt krijgen digitaal een signaal welke stap op welk moment te nemen. 

De uitspraak wordt digitaal of per post verzonden. De uitspraken worden op de website van De Geschillencommissie Zorg getoond in het uitsprakenoverzicht.

Klachtenloket Zorg en klachtenfunctionaris

Naast geschillencommissies bieden wij ook het Klachtenloket Zorg aan, voor zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Geschillencommissie Zorg Algemeen. Onderdeel daarvan is een klachtenfunctionaris. Als u hierover meer informatie wilt of wilt weten  welke ondernemers  beschikken over een klachtenfunctionaris via het Klachtenloket Zorg, ga dan naar de pagina van het Klachtenloket Zorg.

Een klacht of een andere kwaliteitsmelding over ons

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie Zorg, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencoördinator van De Geschillencommissie.

Wilt u uw waardering uiten over onze dienstverlening of heeft u een aanbeveling voor de organisatie dan stellen wij het op prijs wanneer u ook daarvan een melding doet bij ons Meldpunt Kwaliteit.