Zelfstandige Klinieken

Zelfstandige Klinieken

Deze Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken behandelt klachten van cliënten en patiënten tegen zelfstandige klinieken die aangesloten zijn bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Ingrepen die uw uiterlijk veranderen, zoals borstvergroting of -verkleining, liposuctie, ooglidcorrectie, facelift, een laserbehandeling
  • Onzorgvuldige of ondeugdelijke uitvoering operatie
  • Schade die is ontstaan door een behandeling of therapie
  • Beschadiging of vermissing van eigendommen
  • Onjuiste diagnose
  • Onvoldoende informatie over ingreep en mogelijke risico’s
  • Extra kosten verbonden aan ingreep

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Zelfstandige Klinieken.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Bij de schouderblessure hoefde de arts niet direct een MRI-scan te maken
Waar gaat de uitspraak over Cliënte is als fietser aangereden door een bromfietser, is gevallen en heeft daarbij een schouderblessure[...]
De klacht kan worden ontvangen. Er is sprake van een zodanige verstoorde relatie met de zorgaanbieder dat van de cliënte niet kan worden verlangd dat zij haar klacht eerst bij de zorgaanbieder indient
In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en [naam kliniek], gevestigd te [plaats], (verder te noemen: de kliniek), gemachtigde:[...]
Cliënt is uitgebreid voorgelicht over het te verwachten resultaat, risico’s, nazorg en complicaties
In het geschil tussen   [Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven (verder te noemen:[...]