Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

De Geschillencommissie Ziekenhuizen behandelt klachten van patiënten tegen ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

 • Schade ontstaan door een behandeling of een operatie
 • Onzorgvuldige of ondeugdelijke uitvoering operatie
 • Onvoldoende informatie over ingreep en mogelijke risico’s
 • Ingreep niet volgens afspraak
 • Onvoldoende kwaliteit van de verleende zorg
 • Te laat doorverwijzen
 • Beschadiging of vermissing van eigendommen
 • Slechte nazorg

Bekijk welke klachten de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Ziekenhuizen. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Als er sprake is van een klacht zonder een financiële claim, bedraagt het klachtengeld € 52,50.

Is er wel sprake van een financiële claim, dan bedraagt het klachtengeld:

 • Financiële claim tot € 5.000,–: klachtengeld: € 52,50 
 • Financiële claim vanaf € 5.000,– tot € 15.000,–: klachtengeld: € 77,50 
 • Financiële claim vanaf € 15.000,– tot € 25.000,–: klachtengeld: € 127,50

Lees meer over het klachtengeld.

Meer info

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Zorgaanbieder kon cliënt niet van tevoren informeren over gevolgen; klacht ongegrond verklaard
Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Cliënt is geopereerd aan[...]
De betrokken arts heeft gehandeld volgens geldende professionele standaard; klacht ongegrond verklaard
Waar gaat de uitspraak over? De echtgenoot van klaagster is in zijn slaap overleden aan een acute hartstilstand. Klaagster verwijt[...]
Klacht over onvoldoende medische zorg niet onderbouwd; klacht ongegrond verklaard
Waar gaat de uitspraak over? Cliënte was vanwege een wondinfectie aan haar voet opgenomen door de zorgaanbieder. Zij had ook[...]