niet-ontvankelijk

Cliënte niet ontvankelijk in haar klacht; heeft oordeel op klacht niet afgewacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is van mening dat de zorgaanbieder een foute diagnose heeft gesteld en dat haar medisch dossier foutieve informatie bevat. De zorgaanbieder stelt dat de cliënte niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar klacht, omdat zij haar klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Klager niet-ontvankelijk na eerdere vonnissen rechtbank

Waar gaat de uitspraak over In de procedure wordt beslist of de klager ontvankelijk wordt verklaard in zijn klacht. De zorgaanbieder doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van de klager, omdat de voorzieningenrechter eerder al een vonnis heeft gewezen over dit geschil. De klager stelt dat deze klacht ook over andere onderwerpen gaat. Naar het oordeel […]

Lees verder

Gebrek aan digitale vaardigheden is geen reden om 12-maanden termijn te overschrijden

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft een klacht ingediend over hoe de zorgaanbieder haar verhuizing heeft uitgevoerd en eist een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat de klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat zij de klacht niet binnen 12 maanden, na het indienen bij de zorgaanbieder, aan de commissie heeft voorgelegd. Volgens de […]

Lees verder

Klager heeft niet eerst klachtenprocedure zorgaanbieder doorlopen: klacht is niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de zorgaanbieder hem verkeerde medicijnen heeft voorgeschreven waardoor hij schade heeft geleden. De klager heeft zijn klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder en heeft hierbij direct een schadevergoeding geëist. De zorgaanbieder heeft de klager gewezen op de mogelijkheid om het aansprakelijkheidstraject te volgen en […]

Lees verder

Klacht gaat over beleid zorgaanbieder, maar Wkkgz gaat daar niet over

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder omdat zij vindt dat de herziening van de uitspraak van de klachtencommissie van de zorgaanbieder ongewenste gevolgen heeft voor de eerdere uitspraak. Zij eist dat de herziene uitspraak wordt aangevuld met een duidelijke uitspraak over de wenselijkheid van het plaatsen van […]

Lees verder

Cliënt is niet-ontvankelijk, want heeft al eerder een schikkingsvoorstel geaccepteerd

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is niet tevreden over een door de zorgaanbieder uitgevoerde kincorrectie en heeft een klacht ingediend. Hij eist een schadevergoeding. De cliënt heeft de klacht al eerder voorgelegd aan de zorgaanbieder en heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd. De commissie oordeelt dat de cliënt geen redelijk belang meer heeft bij een […]

Lees verder
1 2 3 7