Klacht ontvangen

Lees wat u kunt doen

Iedere zorgaanbieder heeft wel eens te maken met een ontevreden cliënt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een behandeling, de bejegening of over de verleende zorg. Als zorgaanbieder neemt u uw cliënt serieus en probeert u de klacht op te lossen. Maar dat lukt niet altijd.

Bent u aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg en is er een klacht tegen u ingediend, dan brengen wij u daarvan op de hoogte en starten de klachtenprocedure. Bekijk de informatie over onze procedure (via deze link komt u uit op de pagina waar u meer informatie kunt vinden over de procedure).

Bent u nog niet aangesloten en krijgt u een geschil, meldt (deze link leidt naar ons contactformulier) u dan bij ons. U kunt het geschil dan samen met de cliënt door ons laten behandelen.

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."