Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 1-10 van de 1600 uitspraken

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 193289/196082

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht van cliënt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig geweest is door rivaroxaban (Xeralto) voor te schrijven en dat niet tijdig gehandeld is bij de achteruitgang van de nierfunctie ongegrond. Volgens de commissie was toediening van een bloedverdunner noodzakelijk in verband met longembolieën en is bij […]

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Non-conformiteit)zorgeverlening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 208390/221580

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht over de door cliënt gestelde onthouding van zorg in het kader van een verwijzing naar een psycholoog van de zorgaanbieder voor behandeling met medische psychologie, ongegrond. De uitspraak In het geschil tussen mevrouw [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënt) en Stichting Sint […]

17-jarige dochter bekwaam een overeenkomst bij de kapper te sluiten aangezien dit in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is; onverwachte kapperskosten maken dit niet anders.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74582

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 februari 2013 tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het knippen en kleuren van het haar van de dochter van de consument tegen de daarvoor betaalde prijs van € 185,–. De consument heeft de klacht op 2 februari 2013 […]

Aan de zorgaanbieder kan worden verweten dat er nog steeds geen snelle, adequate en passende oplossing is gezocht voor de ontstane vertrouwensbreuk

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115915

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting De Posten, gevestigd te Enschede (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (hierna te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Aanbieder geen invloed op ziekte of afwezigheid van medewerkers; behandeling kan doorgezet worden bij andere behandelaars

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: bejegening/ zorgverlening    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 229228/249210

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat hij telkens van behandelaar heeft moeten wisselen. In één jaar tijd heeft de cliënt zes verschillende behandelaars gezien waardoor hij steeds bezig was met het opbouwen van een vertrouwensband in plaats van met een verdieping van de behandeling. De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat […]

Aanbieder niet zorgvuldig gehandeld; klacht gegrond verklaard

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 210992/221276

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster klaagt erover dat de zorgaanbieder de wekelijkse verstrekking aan haar van het werkrooster van zijn medewerkers eenzijdig en zonder overleg heeft beëindigd. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder in deze niet zorgvuldig heeft gehandeld en zij heeft de klacht van klaagster gegrond verklaard. De uitspraak Behandeling van […]

Aanbieders die alleen medische hulpmiddelen leveren geen zorgaanbieders volgens de Wkkgz.

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: onbevoegd(verklaring)    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 228320/247803

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een apneu-apparaat geleverd aan de cliënt. De cliënt is niet tevreden over de dienstverlening door de aanbieder. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Aanbod ondernemer geen reële oplossing voor de ontstane problemen.

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT01-0004

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 24 augustus 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 589,91. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 september 1998. […]

Aanbrengen van highlights in kapsel; haar afgebroken op de plaats waar behandeling heeft plaatsgevonden; geen directe financiële schade; ondernemer had consument moeten informeren; klacht gegrond.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105698

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 13 september 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het op die datum verrichten van een           behandeling van het haar van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 145,50. Het geschil […]

Achteraf kan geconcludeerd worden dat de woonsetting en de begeleiding met betrekking tot het zelfstandig wonen niet geschikt waren voor de cliënte. Dat betekent niet dat de zorgaanbieder zich onvoldoende heeft ingespannen voor cliënte. Wel had de psycholoog de behandeling van de cliënte niet zonder haar instemming en zonder voldoende motivering moeten stoppen; mede gezien de problematiek en de woonsituatie van cliënte

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115283

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting GGZ Eindhoven en de Kempen, gevestigd te Eindhoven, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie verwijst naar haar bindend tussenadvies […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.