Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en die voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • De zorg die u van de gehandicaptenzorgaanbieder ontving
  • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
  • Het schenden van uw privacy in de zorginstelling
  • Onjuiste of onvolledige informatie over de behandeling
  • Zoekgeraakte of beschadigde eigendommen (bijvoorbeeld uw bril) tijdens uw verblijf in de instelling

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2020 van de commissie Gehandicaptenzorg. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Verandertraject over wijzigen dagbestedingslocatie onzorgvuldig, zorgaanbieder schendt zorgplicht
Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder zonder overleg en communicatie besloten om de dagbestedingslocatie van[...]
Volgens cliënt kan kwaliteit van zorg niet gewaarborgd worden door inzet flexkrachten
Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder de toezegging om met een vast team van krachten[...]
Zorgaanbieder schendt zorgplicht bij wijzigen dagbestedingslocatie vanwege aangepast vervoersbeleid
Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder zonder overleg en communicatie besloten om de dagbestedingslocatie van[...]