Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en die voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • De zorg die u van de gehandicaptenzorgaanbieder ontving
  • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
  • Het schenden van uw privacy in de zorginstelling
  • Onjuiste of onvolledige informatie over de behandeling
  • Zoekgeraakte of beschadigde eigendommen (bijvoorbeeld uw bril) tijdens uw verblijf in de instelling

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Gehandicaptenzorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Cliënte voelde zich niet gehoord en serieus genomen door zorgaanbieder
Waar gaat de uitspraak over Cliënte voelde zich niet gehoord en serieus genomen door zorgaanbieder. Commissie acht die klacht gegrond.[...]
Behandeling van cliënt aantal jaren geleden en de nare gevolgen die de cliënt daarvan nog steeds ondervindt. Geen imagoschade door toedoen zorgaanbieder
Waar gaat de uitspraak over Bewaartermijn van dossiers op grond van het dossierbeleid van de zorgaanbieder is vijf jaar na[...]
Zorgaanbieder had empathischer moeten luisteren
Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder had meer empathisch naar klagers moeten luisteren, zowel ten aanzien van hun signaal[...]