Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en die voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • De zorg die u van de gehandicaptenzorgaanbieder ontving
  • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
  • Het schenden van uw privacy in de zorginstelling
  • Onjuiste of onvolledige informatie over de behandeling
  • Zoekgeraakte of beschadigde eigendommen (bijvoorbeeld uw bril) tijdens uw verblijf in de instelling

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Gehandicaptenzorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Zorgen over zorg aan zoon
Waar gaat de uitspraak over De zoon van klaagster was cliënt in een behandelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd met[...]
Zorgaanbieder hoeft geen hulphond toe te laten op een BOPZ-locatie
Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt er over dat de zorgaanbieder weigert een sociale hulphond voor  haar aan[...]
Commissie kan klacht behandelen over begeleiding van kind op reguliere basisschool voor wat betreft visusbeperking  
Waar gaat de uitspraak over Op een reguliere basisschool biedt de zorgaanbieder ambulante begeleiding aan een leerling met een bepaalde[...]