De Wkkgz

Het doel van de Wkkgz is het verbeteren van de positie van de cliënt en geldt daarom voor alle zorgaanbieders. Voor zorginstellingen, maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers, huisartsen en fysiotherapeuten. Voor zorgaanbieders die zijn aangesloten bij een branche én voor zorgaanbieders die dat niet zijn. De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen.

De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te hebben. Daarnaast moet elke zorgaanbieder zich aansluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie.

De klachtenfunctionaris
Een cliënt kan een klacht bij de klachtenfunctionaris indienen. De klachtenfunctionaris moet de klager voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen: alles gericht op een oplossing. Een klachtenfunctionaris moet voldoende onafhankelijk en onpartijdig zijn.

Als een cliënt een klacht indient, zijn zorgaanbieders verplicht om binnen zes weken te reageren en een oordeel te geven over de klacht (met een maximale verlenging van 4 weken).

De geschilleninstantie
Als bemiddeling door een klachtfunctionaris niet lukt, of de cliënt is niet tevreden met het oordeel van de zorgaanbieder over de ingediende klacht, is er sprake van een geschil.
De cliënt kan een geschil voorleggen aan een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (verplicht) bij heeft aangesloten.

Een geschilleninstantie geeft binnen zes maanden een bindend oordeel over het geschil en kan een schadevergoeding toekennen van maximaal  €25.000,-. De geschilleninstanties moeten de uitspraken publiceren, waarbij de naam van de zorgaanbieder zichtbaar is, maar niet herleidbaar naar individuele personen.

De geschilleninstantie moet worden erkend door de minister van VWS. Voor erkenning gelden strenge eisen, die staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz.

Voldoen aan de Wkkgz
Om te voldoen aan de Wkkgz moeten zorgaanbieders een klachtenfunctionaris hebben en zich zich aansluiten bij een erkende geschilleninstantie. De geschillencommissies van De Geschillencommissie Zorg zijn alle erkend door de minister.

Zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen kunnen gebruik maken van de diensten van het Klachtenloket Zorg, waaronder de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Lees meer over het Klachtenloket Zorg.