Publieke Gezondheid

Publieke Gezondheid

De Geschillencommissie Publieke Gezondheid behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders die zijn aangesloten bij GGD GHOR Nederland.

Soort klachten

De Geschillencommissie Publieke Gezondheid kan klachten behandelen over de GGD als zorgaanbieder. Dit kan gaan over:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Rijksvaccinatieprogramma
  • Infectieziektenbestrijding incl. tbc- en soa-bestrijding
  • Psychosociale hulp bij rampen
  • Publieke gezondheidszorg asielzoekers
  • Reizigersadvisering en –vaccinaties
  • Arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek
  • Ambulancehulpverlening

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Publieke Gezondheid. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Cliënt ontvankelijk in klacht, nu eerdere klachten waren gericht tegen verpleegkundige en niet tegen de zorgaanbieder
Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een woning toegewezen gekregen. Echter, na enige tijd ervoer de cliënt ernstige[...]
Ondernemer gaf informatie over cliënt door aan hulpverlenende instanties
Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat zonder toestemming informatie over het verleden van cliënt is[...]
Cliënte niet-ontvankelijk: zorgaanbieder geen partij in dit geschil
Waar gaat de uitspraak over? Cliënte beklaagt zich erover dat zij door toedoen van de zorgaanbieder en/of de gemeente nog[...]