niet-ontvankelijk

De commissie kan een beschuldiging van een strafbaar feit niet behandelen

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde is de cliënte opzettelijk mishandeld door het verkeerd om aanbrengen van de voet/beenspalken. Volgens de gemachtigde zijn de voet/beenspalken niet zonder kracht verkeerd om te gebruiken. Daarnaast staat op de spalken duidelijk een L voor links en een R voor rechts. De commissie verklaart de gemachtigde niet-ontvankelijk, […]

Lees verder

Geen redelijk belang bij uitspraak van de commissie

Waar gaat de uitspraak over Klaagster heeft procedure niet gewild en interesseert de uitkomst niet. Klaagster heeft geen redelijk belang bij een uitspraak. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [woonplaats], gemachtigde: [naam] en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn […]

Lees verder

Klacht niet ingediend door de toenmalige mentor

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van een behandelingsovereenkomst tussen klaagster – moeder van de cliënt – en de zorgaanbieder. Het geschil van klaagster komt voort uit een behandelingsovereenkomst die de toenmalige mentor met de zorgaanbieder heeft gesloten, terwijl het hier geen klacht van bedoelde mentor […]

Lees verder

Klacht niet eerst aan zorgaanbieder voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft zijn klacht niet eerst aan de zorgaanbieder voorgelegd. Cliënt is niet-ontvankelijk in zijn klacht bij de commissie. In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend […]

Lees verder

Klacht over hoogte factuur. De inhoudelijke klachten zijn niet eerder aan het ziekenhuis voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over Cliënt klaagt over de hoogte van de factuur van het ziekenhuis, voor een bezoek aan de spoedeisende hulp. Op het vragenformulier voor de Geschillencommissie meldt cliënt ook nog een aantal inhoudelijke klachten over de zorgverlening. Namens de zorgaanbieder wordt aangegeven dat de inhoudelijke klachten van het vragenformulier niet eerder aan […]

Lees verder