Indienen klacht

Komt u niet tot een oplossing?

Als u al heeft geklaagd bij de zorgaanbieder over de afgenomen zorg en uw klacht is niet goed opgelost, dan kunt u van uw klacht een geschil maken en deze indienen bij de Geschillencommissie Zorg.

Op deze afbeelding is het proces te zien. Stap 1 is het registreren, dit duurt 1 week. Stap 2 is de inname, dit duurt gemiddeld 7 weken. Stap 3 is het behandelen, dit duurt gemiddeld 6 weken. De laatste stap is stap 4, dit is het besluiten en dit zal gemiddeld 8 weken duren.

*De hierboven genoemde doorlooptijden zijn gemiddelden. 

Wij kunnen u onder andere helpen als u klachten hebt zoals:

  • Uw behandeling in het ziekenhuis is niet naar wens verlopen
  • Uw zorgbehandeling is niet correct uitgevoerd
  • U bent niet tevreden over de kwaliteit van de verleende zorg 

Hoe gaat het in zijn werk?

Nadat u uw klacht tegen de zorgaanbieder hebt ingediend bij de Geschillencommissie Zorg gaan wij uw klacht onderzoeken. Vervolgens vragen we u om aanvullende informatie die nodig is voor het daadwerkelijk behandelen van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn leggen wij de klacht voor aan de zorgaanbieder.

De zorgaanbieder krijgt een maand de tijd om te reageren op uw klacht. Ook kan uw zorgaanbieder er voor kiezen om alsnog op uw klacht in te gaan en samen een oplossing te zoeken. Als u er dan samen uitkomt zetten wij de behandeling bij De Geschillencommissie Zorg stop.

Als de reactie van uw zorgaanbieder binnen is verzamelen wij uw standpunten en die van de andere partij (ook digitaal) en schakelen indien nodig een deskundige in. In een later stadium wordt er eventueel een datum gepland voor de zitting over uw klacht. Zowel u als uw zorgaanbieder krijgen daar de kans mondeling de klacht en de reactie daarop toe te lichten.

Nadat de zitting geweest is, zal de Geschillencommissie Zorg op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen. Deze uitspraak volgt binnen zes weken na de zitting.

De uitspraak kan bijvoorbeeld zijn dat:

  • U een schadevergoeding krijgt;
  • De zorgaanbieder of u verplicht wordt de overeenkomst na te komen;
  • U recht heeft op een herstelbehandeling;
  • Een betalingsverplichting vastgesteld wordt.

De uitspraak van de commissie is bindend, iedereen moet zich daaraan houden. Er is geen hoger beroep mogelijk van de uitspraak.

Wat kost het?

Voor alle commissies bedraagt het klachtengeld € 52,50, met uitzondering van de Geschillencommissie Ziekenhuizen en de Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg. Geeft De Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de zorgaanbieder. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Wanneer u tussentijds tot een oplossing komt met de zorgaanbieder, krijgt u het klachtengeld niet van ons teruggestort. Dit is iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen.

Soms kan de commissie de klacht niet behandelen, omdat de klacht niet ontvankelijk is of de commissie niet bevoegd (deze links leiden naar een pagina waar u meer informatie vind over 'niet ontvankelijk' en 'niet bevoegd') is. Ontdekken we dat voordat de procedure start, dan storten we het volledige bedrag aan klachtengeld terug. Wordt dit tijdens de procedure duidelijk? Dan ontvangen cliënten het klachtengeld terug verminderd met € 27,50 administratiekosten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Komt u er met uw zorgaanbieder niet uit, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen. Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Zorg start met het invullen van een kort vragenformulier. U vult hierbij uw naam en adresgegevens en de naam van de zorgaanbieder in. Als laatste vragen wij u de klacht kort te omschrijven. 

Nadat wij het formulier hebben ontvangen zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen voor aanvullende informatie.

Dien uw klacht in

Veelgestelde vragen

Ik vul het formulier liever in op papier, kan dat? (deze link leidt naar de pagina waar deze vraag beantwoord word)

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."