Een Klacht?

Check eerst of de zorgaanbieder is aangesloten!

Om uw klacht te kunnen behandelen, moet de zorgaanbieder bij ons zijn aangesloten. Dit kan zijn via een brancheorganisatie of rechtstreeks bij ons. Als u de klacht indient, checken wij of hij is aangesloten. Wilt u dat vooraf al weten, dan kunt u contact opnemen met de brancheorganisatie waar de zorgaanbieder bij is aangesloten. Als de zorgaanbieder niet is aangesloten bij een brancheorganisatie, kan hij ook rechtstreeks bij ons zijn aangesloten.

Vooraf zelf checken

In de algemene voorwaarden van uw overeenkomst of factuur vindt u vaak een verwijzing naar De Geschillencommissie, bij de informatie over ‘klachten/geschillen’. Verwijzen de algemene voorwaarden naar de rechter, dan is de kans groot dat we uw geschil niet kunnen behandelen. 

De Geschillencommissie, als organisatie met haar 17 commissies in de zorg, is erkend door de minister van VWS. Wilt u weten welke geschilinstanties nog meer zijn erkend? Kijk dan op https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties

Vaak is op de website van de zorgaanbieder ook te vinden bij welke brancheorganisatie de zorgaanbieder is aangesloten. Mogelijk toont de website dit alleen via logo’s. U kunt op de site van onderstaande brancheorganisaties controleren of de zorgaanbieder is aangesloten. U vindt de brancheorganisaties u in het overzicht (deze link leidt naar een pagina waar u een overzicht vind van alle branches).

De zorgaanbieders die rechtstreeks bij ons zijn aangesloten, zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Bekijk welke zorgaanbieders (deze link leidt naar een lijst met alle zorgaanbieders) rechtstreeks zijn aangesloten. Zorgaanbieders die zichzelf bij ons registreren zetten wij zelf op de website. Deze aanbieders moeten adreswijzigingen en veranderingen in hun onderneming aan ons doorgeven. Het kan dus zijn dat niet alle adresgegevens actueel zijn.

Zorgaanbieder niet gevonden? Wij helpen u graag!

Komt u er niet uit? Neem dan contact (deze link leidt naar ons contactformulier) met ons op. Wij helpen u dan controleren of de zorgaanbieder is aangesloten.

Kunnen we u verder helpen met het oplossen van het geschil? Dan kunt u hier uw Klacht indienen (deze link leid naar een pagina waar u alle informatie vind voor het indienen van een klacht).

Vragen?! We helpen je graag.
Bel ons op nummer
070-3105371 
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 16:00 uur
of stuur een bericht  (24/7)

Vragen?! 
Bel ons 
 070-3105371 
(ma - vrij van 10:00-13:30)
of stuur een BERICHT  (24/7)

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."