Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg

De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg behandelt klachten van cliënten tegen GGZ-zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland).

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • De uitvoering van de zorg die u gekregen heeft
  • De manier waarop de zorginstelling met u omging
  • Onjuiste diagnose en onvolledig behandelplan
  • Geen of onvoldoende nazorg
  • Onjuiste of onvolledige informatie die u van de zorgaanbieder kreeg
  • Kosten van eigen risico door zorg waar u niet zelf om gevraagd heeft

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Heeft u klachten heeft over (verplichte) zorg of vragen over uw rechten, dan kunt u ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. De pvp is te bereiken via de helpdesk op 0900 – 444 8888, helpdesk@pvp.nl of via de chat op www.pvp.nl

Op deze website kunt ook op zoeken wie de patiëntenvertrouwenspersoon is, door informatie over de instelling en afdeling in te voeren. Een medewerker van het klachtenloket kan dat ook voor u doen. Wanneer er meerdere patiëntenvertrouwenspersonen zijn verbonden aan één afdeling, verwijst de website u ook door naar de helpdesk.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Geestelijke Gezondheidszorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Let op: het kan zijn dat u een klacht heeft tegen een zorglocatie, die onderdeel vormt van een grotere GGZ-zorginstelling die lid is van GGZ Nederland. U dient dan deze hoofdinstelling als partij in te vullen op het formulier.

Heeft u ondersteuning nodig bij het indienen van uw klacht bij de zorginstelling, dan wel bij De Geschillencommissie, dan kunt u zich wenden tot Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg (www.pvp.nl en Helpdesk PVP op 0900 4448888).

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Buiten zijn medeweten en zonder instemming ontslagen uit zorginstelling
Waar gaat de uitspraak over Behandelovereenkomst met wederzijdse instemming beëindigd. Zorgaanbieder heeft zorgvuldig gehandeld en voldaan aan inspanningsplicht. Geen recht[...]
Onderzoek door zorgaanbieder naar aard van psychische klachten om vast te stellen welke behandeling cliënt nodig had, is zorgvuldig
Waar gaat de uitspraak over De klacht van de cliënt is dat de door de zorgaanbieder uitgevoerde onderzoeksgesprekken onnodig waren[...]
Zorgaanbieder heeft zich voldoende ingespannen
Waar gaat de uitspraak over Informeren van de huisarts hoeft niet persé schriftelijk plaats te vinden. Zorgaanbieder heeft voldoende inspanningen[...]