Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg

De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg behandelt klachten van cliënten tegen GGZ-zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland).

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

 • De uitvoering van de zorg die u gekregen heeft
 • De manier waarop de zorginstelling met u omging
 • Onjuiste diagnose en onvolledig behandelplan
 • Geen of onvoldoende nazorg
 • Onjuiste of onvolledige informatie die u van de zorgaanbieder kreeg
 • Kosten van eigen risico door zorg waar u niet zelf om gevraagd heeft

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen. (via deze link komt u uit bij een pagina waar u meer verteld word over wat de commissie wel en niet kan behandelen)

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon (pvp) bij vragen en klachten over de ggz

Heeft u klachten heeft over (verplichte) zorg of vragen over uw rechten, dan kunt u ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. De pvp is te bereiken via de helpdesk op 0900 – 444 8888, helpdesk@pvp.nl of via de chat op www.pvp.nl.

U kunt bij een patiëntenvertrouwenspersoon terecht voor advies en ondersteuning als u

 • te maken krijgt (of heeft gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die u thuis of ergens anders (ambulant) krijgt;
 • vrijwillig bent opgenomen in een ggz-instelling;
 • thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

De pvp biedt geen advies en bijstand wanneer u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de ggz-instelling.

Ondersteuning voor naasten bij klachten over de ggz

Als naaste kunt u terecht bij een familievertrouwenspersoon. Deze geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure.
De familievertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de zorgaanbieder en is in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.
Neem contact op via de advies- en hulplijn: 0900 – 333 2222 (10 cent per minuut) of via vraag@familievertrouwenspersonen.nl.
Meer informatie: www.familievertrouwenspersonen.nl.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Geestelijke Gezondheidszorg (via deze link komt u uit bij het jaarverslag van de commissie Geestelijke Gezondheidszorg). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (via deze link komt u uit bij de pagina waar u alles leest over het klachtengeld).

Meer informatie

 • Procedure (deze link leid naar de pagina waar u alles leest over onze procedure) van De Geschillencommissie
 • Reglement (via deze link komt u uit bij het reglement van de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg) van de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg en bijbehorende toelichting
 • Aangesloten brancheorganisatie:
  de Nederlandse ggz (deze link leidt naar de website van de Nederlandse ggz)

Let op: het kan zijn dat u een klacht heeft tegen een zorg locatie, die onderdeel vormt van een grotere GGZ-zorginstelling die lid is van de Nederlandse ggz. U dient dan deze hoofdinstelling als partij in te vullen op het formulier.

Heeft u ondersteuning nodig bij het indienen van uw klacht bij de zorginstelling, dan wel bij De Geschillencommissie, dan kunt u zich wenden tot Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg (www.pvp.nl en Helpdesk PVP op 0900 4448888).

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten bij nemen beslissing cliënt op te nemen, klacht ongegrond.
Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt zich op het standpunt dat door onjuiste behandeling en onjuiste bejegening door[...]
Cliënt geen verwijt te maken niet doorlopen interne klachtenprocedure. Zorgaanbieder niet verwijtbaar gehandeld, klacht ongegrond.
Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een behandelingsovereenkomst met het VIP-team van de zorgaanbieder, maar voelt zich steeds[...]
Stopzetten behandeling door zorgaanbieder niet onzorgvuldig
Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht over het stopzetten door de zorgaanbieder van de behandeling van[...]