Kosten

De zorgaanbieder heeft terecht werkzaamheden bij klaagster in rekening zijn gebracht. Er is wel degelijk een telefoongesprek tussen de zorgaanbieder en de cliënt geweest, ook al herinnert de cliënt zich dat niet

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Stichting GGZ inGeest, gevestigd te Amsterdam, verder te noemen: de zorgaanbieder. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 3 […]

Lees verder

Voor het gemiste eerste consult mag de zorgaanbieder kosten in rekening brengen, maar cliënt hoeft niet het volledige bedrag te betalen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en [naam zorgaanbieder], gevestigd te Blaricum. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Osteopathie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overlegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

De zorgaanbieder gaf de cliënt de juiste behandeling. De cliënt kon niet aantonen dat de EMDR-therapeut hem op onjuiste of onprofessionele wijze heeft behandeld. De klacht is ongegrond

In het geschil tussen: [Cliënt], wonende te [plaats] en Mentaal Beter Cure B.V., gevestigd te Amersfoort. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de stukken, die door partijen zijn overgelegd. De […]

Lees verder

Crisisdienst ingeroepen. Hoewel er achteraf niets aan de hand was, is het (verhoogd) eigen risico ook bij bemoeizorg wettelijk verschuldigd

In het geschil tussen Cliënte en Stichting GGZ inGeest, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Cliënt krijgt op politiebureau ongevraagd consult. Omdat er geen sprake was van crisis- of bemoeizorg, hoeft hij dat consult niet te betalen.

In het geschil tussen Cliënt en Dimence, gevestigd te Deventer (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overlegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder