Kosten

Informatieplicht van ziekenhuis tegenover cliënt die budgetpolis heeft

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een budgetpolis afgesloten bij een zorgverzekeraar die geen contract heeft met het behandelend ziekenhuis. De cliënt heeft verschillende behandelingen in het ziekenhuis ondergaan, welke niet volledig zijn vergoed. De cliënt wil wat niet vergoed is, niet betalen. Hij vindt dat het ziekenhuis hem hierop actiever had moeten […]

Lees verder

Consument hoeft prijsverschil nieuwe brilglazen niet te betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft zijn brilglazen twee keer vervangen omdat de coating losliet. Bij de tweede keer werd aangegeven dat hij nog een bedrag van €72,50 moest betalen. De consument was hier niet van op de hoogte en vindt dat hij het bedrag niet hoeft te betalen. De ondernemer heeft de […]

Lees verder

De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder voor wat het aantal zorguren en de gereden kilometers niet bovenmatig heeft gedeclareerd. Over de aankopen is wel dubbel BTW in rekening gebracht. Het teveel betaalde moet worden terugbetaald

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Senior Service B.V., gevestigd te Oosterbeek, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

De arts met de partner heeft voldaan aan zijn informatieverplichting door met cliënte te spreken over de vergoeding van de behandeling, waarbij de partner aangaf bij de verzekeraar na te vragen in hoeverre de kosten zouden worden vergoed. Ook op de website van het ziekenhuis was informatie te krijgen over het passantentarief voor een circumcisie

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder

De operaties die de cliënte heeft laten uitvoeren zijn te kwalificeren als hersteloperaties. Op basis van de eerdere uitspraak van de commissie moeten de kosten ervan daarom aan de cliënte vergoed worden

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Indigoletta B.V., gevestigd te Venlo, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 30 mei 2018 te […]

Lees verder

Omdat er meerdere keren op is gewezen dat slechts voor het eerste gesprek geen kosten in rekening zouden worden gebracht, mocht de cliënt er niet vanuit gaan dat de gehele intakefase (van diagnostische fase tot totstandkoming van een behandelplan) kosteloos zou zijn

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en INTER-PSY B.V., gevestigd te Groningen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De geschillencommissie heeft geen zitting gehouden, omdat partijen te […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft terecht werkzaamheden bij klaagster in rekening zijn gebracht. Er is wel degelijk een telefoongesprek tussen de zorgaanbieder en de cliënt geweest, ook al herinnert de cliënt zich dat niet

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Stichting GGZ inGeest, gevestigd te Amsterdam, verder te noemen: de zorgaanbieder. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 3 […]

Lees verder