Kosten

Zorgaanbieder heeft tijd terecht gedeclareerd op basis van een DBC

Waar gaat de uitspraak over De cliënt stelt dat er te veel tijd is gedeclareerd in verhouding tot hoeveel zorg hij heeft ontvangen. Volgens de zorgaanbieder zijn er meerdere gesprekken geweest om te kijken of de zorgaanbieder de juiste zorg kon leveren. Dit bleek niet mogelijk te zijn en daarom hebben er meerder multidisciplinaire overleggen […]

Lees verder

Ziekenhuis voldoet tegenover cliënt aan informatieplicht met betrekking tot budgetpolis

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is bij de zorgaanbieder behandeld voor een kruisbandruptuur en staat al langere tijd onder behandeling bij de zorgaanbieder. Na de behandeling kreeg cliënte onverwachts een factuur van de zorgaanbieder, terwijl zij dit in het verleden niet kreeg. De cliënte vindt dat zij door de zorgaanbieder geïnformeerd moest worden […]

Lees verder

Ondernemer brengt zonder geldige reden extra kosten in rekening bij Curly behandeling

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de in extra in rekening gebrachte kosten door de ondernemer. De consument ging naar de ondernemer voor een Curly behandeling. Vanwege een operatie en de coronamaatregelen is een behandeling niet doorgegaan, waardoor de consument hiervoor een toeslag moest betalen. De consument is het hier niet mee […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft Diagnose Behandel Combinatie voor poliklinische diagnostiek terecht in rekening gebracht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is het niet eens met de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte kosten voor een consult en 4 laboratoriumbepalingen. Volgens de cliënte is er onterecht gebruik gemaakt van een bepaalde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en heeft zij te veel betaald. De zorgaanbieder begrijpt dat de prijzen van zorgproducten, […]

Lees verder

Klaagster vindt facturatie voor consult door zorgaanbieder onredelijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over een factuur van een consult door de zorgaanbieder. De klaagster woonde tijdelijk in Engeland, waar zij niet beschikte over een Europese Zorgverzekeringskaart. Na terugkomst in Nederland heeft het eerste consult bij de zorgaanbieder weer plaatsgevonden en de klaagster ging ervan uit dat deze vergoed zou worden […]

Lees verder

Diagnose Behandel Combinaties voor één behandeling op twee verschillende data aangemaakt

Waar gaat de uitspraak over Eind 2019 heeft de zorgaanbieder een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) aangemaakt, waarna zij dit ook begin 2020 heeft gedaan. Deze twee DBC’s zijn in één operatie uitgevoerd. Door het op verschillende data invoeren van de DBC’s (gelegen in verschillende jaren) moet de klager twee keer zijn eigen risico vergoeden. Hij […]

Lees verder