Kosten

Dat jeugdige zich bij gemeente meldt, betekent niet dat die gemeente diens woonplaats is

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil staat centraal de vraag of de gemeente waar de jeugdige zich heeft gemeld met een hulpvraag financieel verantwoordelijk is voor de bekostiging van de jeugdreclassering vanaf 1 januari 2022. Volgens verzoeker is verweerder verantwoordelijk, omdat de jeugdige zich met zijn hulpvraag in de gemeente van de […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft juist gefactureerd

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is het oneens met de wijze waarop de aan haar gegeven behandeling door de zorgaanbieder is gefactureerd bij haar zorgverzekeraar. Cliënte heeft diverse cortisone-injecties (ongeveer 5 stuks) in haar enkel toegediend gekregen. Elke herhaalinjectie viel onder een andere DBC, terwijl de behandeling per keer niet langer duurde dan vijf […]

Lees verder

Commissie kan zorgaanbieder niet verplichten om een maaltijdvergoeding uit te keren

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft betrekking op de beslissing van de zorgaanbieder om aan bewoners geen maaltijdvergoeding te verstrekken voor niet genuttigde maaltijden (al dan niet structureel). De commissie verklaart de klacht ongegrond omdat er geen wettelijke grondslag bestaat op grond waarvan de zorgaanbieder daartoe gehouden is. De uitspraak In het geschil […]

Lees verder

Zorgaanbieder had langere bedenktijd moeten geven gezien het financieel ingrijpende karakter van de maatregel

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Zorgaanbieder voert een waskosten-regeling in waarbij cliënten moeten betalen voor het laten doen van hun was of hulp bij het doen van hun was. Klaagsters zijn het niet eens met de ingevoerde waskosten-regeling. Zij vinden dat begeleiding bij het […]

Lees verder

Zorgaanbieder mag gedeclareerde in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de cliënt heeft betrekking op de wijze van facturering door de zorgaanbieder. De cliënt stelt dat de zorgaanbieder kosten rekent voor activiteiten die niet hebben plaatsgevonden. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder volgens de daarvoor geldende regels heeft gefactureerd en verklaart de klacht ongegrond. De uitspraak In […]

Lees verder

Klacht over annuleringskosten laserbehandeling ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? De consument is in december 2021 begonnen met laserbehandelingen bij de ondernemer. Zij heeft in juni 2022 te horen gekregen dat zij alleen een nieuwe afspraak mocht maken als zij 50% van de kosten van een gemiste afspraak zou betalen.  Volgens de ondernemer heeft de consument drie afspraken ongebruikt voorbij […]

Lees verder

Cliënte onjuist geïnformeerd over kosten woning: zorgaanbieder heeft niet voldaan aan zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is via een uitstroomurgentie in een woning van de zorgaanbieder geplaatst. Deze woning had zij in samenspraak met haar begeleider geaccepteerd op grond van de kosteninformatie zoals verstrekt door de zorgaanbieder. Bij het ontvangen van het huurcontract bleek echter dat de stook- en servicekosten veel hoger lagen. De […]

Lees verder
1 2 3 5