Kosten

Zorgaanbieder had langere bedenktijd moeten geven gezien het financieel ingrijpende karakter van de maatregel

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Zorgaanbieder voert een waskosten-regeling in waarbij cliënten moeten betalen voor het laten doen van hun was of hulp bij het doen van hun was. Klaagsters zijn het niet eens met de ingevoerde waskosten-regeling. Zij vinden dat begeleiding bij het […]

Lees verder

Zorgaanbieder mag gedeclareerde in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de cliënt heeft betrekking op de wijze van facturering door de zorgaanbieder. De cliënt stelt dat de zorgaanbieder kosten rekent voor activiteiten die niet hebben plaatsgevonden. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder volgens de daarvoor geldende regels heeft gefactureerd en verklaart de klacht ongegrond. De uitspraak In […]

Lees verder

Klacht over annuleringskosten laserbehandeling ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? De consument is in december 2021 begonnen met laserbehandelingen bij de ondernemer. Zij heeft in juni 2022 te horen gekregen dat zij alleen een nieuwe afspraak mocht maken als zij 50% van de kosten van een gemiste afspraak zou betalen.  Volgens de ondernemer heeft de consument drie afspraken ongebruikt voorbij […]

Lees verder

Cliënte onjuist geïnformeerd over kosten woning: zorgaanbieder heeft niet voldaan aan zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is via een uitstroomurgentie in een woning van de zorgaanbieder geplaatst. Deze woning had zij in samenspraak met haar begeleider geaccepteerd op grond van de kosteninformatie zoals verstrekt door de zorgaanbieder. Bij het ontvangen van het huurcontract bleek echter dat de stook- en servicekosten veel hoger lagen. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder mocht op basis van de getekende behandelvoorwaarden bestede tijd in rekening brengen

Waar ging de uitspraak over? De cliënt wilde zich onder behandeling laten stellen door de zorgaanbieder. De cliënt werd uitgenodigd voor een intakegesprek, waarna de cliënt te horen kreeg dat er sprake is van complexe problematiek waarvoor de zorgaanbieder geen passende behandeling kan verzorgen. Vervolgens ontving de cliënt een factuur van ongeveer € 700,–. De […]

Lees verder

Orthopedische schoenzolen moesten na een half jaar vervangen worden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft orthopedische schoenzolen door de zorgaanbieder laten aanmeten. De cliënte had pijnklachten, waardoor zij na een half jaar nieuwe zolen heeft laten aanmeten. Cliënte vindt het oneerlijk dat zij de tweede factuur ook moet betalen. De ondernemer schrijft dat er zes maanden garantie gegeven wordt op de pasvorm […]

Lees verder