Kosten

Klacht over annuleringskosten laserbehandeling ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? De consument is in december 2021 begonnen met laserbehandelingen bij de ondernemer. Zij heeft in juni 2022 te horen gekregen dat zij alleen een nieuwe afspraak mocht maken als zij 50% van de kosten van een gemiste afspraak zou betalen.  Volgens de ondernemer heeft de consument drie afspraken ongebruikt voorbij […]

Lees verder

Cliënte onjuist geïnformeerd over kosten woning: zorgaanbieder heeft niet voldaan aan zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is via een uitstroomurgentie in een woning van de zorgaanbieder geplaatst. Deze woning had zij in samenspraak met haar begeleider geaccepteerd op grond van de kosteninformatie zoals verstrekt door de zorgaanbieder. Bij het ontvangen van het huurcontract bleek echter dat de stook- en servicekosten veel hoger lagen. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder mocht op basis van de getekende behandelvoorwaarden bestede tijd in rekening brengen

Waar ging de uitspraak over? De cliënt wilde zich onder behandeling laten stellen door de zorgaanbieder. De cliënt werd uitgenodigd voor een intakegesprek, waarna de cliënt te horen kreeg dat er sprake is van complexe problematiek waarvoor de zorgaanbieder geen passende behandeling kan verzorgen. Vervolgens ontving de cliënt een factuur van ongeveer € 700,–. De […]

Lees verder

Orthopedische schoenzolen moesten na een half jaar vervangen worden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft orthopedische schoenzolen door de zorgaanbieder laten aanmeten. De cliënte had pijnklachten, waardoor zij na een half jaar nieuwe zolen heeft laten aanmeten. Cliënte vindt het oneerlijk dat zij de tweede factuur ook moet betalen. De ondernemer schrijft dat er zes maanden garantie gegeven wordt op de pasvorm […]

Lees verder

Nota moet wel betaald worden, cliënte heeft ingestemd met behandeling

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een factuur gekregen van de zorgaanbieder voor een diagnose die zij niet herkend. De zorgaanbieder heeft uitgelegd voor welke diagnose behandeling de kosten in rekening zijn gebracht. De commissie oordeelt dat de cliënte heeft ingestemd met de behandeling. Dit blijkt uit de overgelegde stukken. De uitspraak in […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft juiste DBC-code gedeclareerd

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft de cliënte een factuur gestuurd met een verkeerde DBC-code: zij heeft één consult bij een plastisch chirurg en één echografie gehad bij een ergotherapeut, maar op de factuur lijkt het om twee of drie consulten van een plastisch chirurg te gaan. Ook declareert de zorgaanbieder belkosten, wat […]

Lees verder

Zorgaanbieder vergoedt helft SEH-factuur

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is bij de Huisartsenpost (HAP) van de zorgaanbieder behandeld voor een hondenbeet. Volgens de cliënte heeft zij duidelijk aangegeven dat zij alleen de kosten voor de HAP wilde maken en geen aanvullende kosten, dit is ook bevestigd en genoteerd door de behandelend arts. De cliënte heeft alsnog een […]

Lees verder