Zorg Algemeen

Zorg Algemeen

De Geschillencommissie Zorg Algemeen kan alle klachten behandelen tussen de zorgaanbieder en de cliënt, als de zorgaanbieder waarmee er een geschil is, is aangesloten bij deze commissie of zich alsnog zal aansluiten.

Het overzicht van alle zorgaanbieders die rechtstreeks bij deze commissie zijn aangesloten vindt u hier.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Meningsverschillen over de verleende zorg en het behandelplan
  • Schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling(letselschade)
  • Tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade)
  • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
  • Schending van de privacy.

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Zorg Algemeen. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Klachtenfunctionaris

Als uw zorgaanbieder is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en gebruik maakt van de diensten van het Klachtenloket Zorg, kunt u daar gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Wij kunnen bemiddelen tussen u en uw zorgverlener. Daarnaast kunnen we de bij ons aangesloten klachtenfunctionaris inschakelen.
De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Als u hierover meer informatie wilt of wilt weten  welke aanbieders beschikken over een klachtenfunctionaris via het Klachtenloket Zorg, ga dan naar de pagina van het Klachtenloket Zorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Cliënt moest zelf aan de bel trekken als zij zorg wilde; zorgaanbieder niet verkeerd gehandeld
Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft een pej-sonde gekregen en stelt zich op het standpunt dat zij daarna hulp[...]
Zorgaanbieder handelt zorgvuldig; klacht ongegrond verklaard
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de dochter heeft[...]
Zorgaanbieder heeft niet in het belang van cliënt gehandeld; klacht ten dele gegrond verklaard
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de weigering van de zorgaanbieder om klaagster en haar echtgenoot eenmaal per[...]