Uiterlijke verzorging

Uiterlijke Verzorging

De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging behandelt klachten van cliënten over een (medische) behandeling van een kapper, schoonheidsspecialist of pedicure die aangesloten is bij de Anko, ANBOS of ProVoet.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Een slecht uitgevallen kappersbezoek
  • Optreden van lichamelijk letsel na behandeling door een schoonheidsspecialist
  • Gegeven advies door kapper, schoonheidsspecialist of pedicure
  • Uitvoering van cosmetische ingrepen, zoals injecties met fillers of laserbehandelingen
  • Uitvoering van (medische) pedicurebehandelingen
  • Onvoldoende informatie over de ingreep
  • Onjuiste informatie over te verwachten resultaten

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Uiterlijke Verzorging.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Brochure Uiterlijke Verzorging

Download de brochure Uiterlijke Verzorging

ondernemer had de behandeling aan de handnagels
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich[...]
ondernemer niet toerekenbaar tekortgeschoten in het leveren van een deugdelijke pruik
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 januari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst,[...]
consument heeft ondernemer niet de gelegenheid gegeven om de klacht te onderzoeken danwel te herstellen. klacht ongegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 augustus 2017 door de ondernemer uitgevoerde behandeling (het[...]