Osteopathie

Osteopathie

De Geschillencommissie Osteopathie behandelt klachten van cliënten tegen osteopaten die zijn aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Onzorgvuldige of onjuiste zorgverlening
  • Onvoldoende informatie over behandeling en mogelijk te verwachten resultaten
  • Onjuiste facturering
  • Onprofessioneel handelen
  • Onzorgvuldige communicatie

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Osteopathie. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Zorgaanbieder heeft dochter cliënte niet geslagen
Waar gaat de uitspraak over? De dochter van de cliënte was onder behandeling bij de zorgaanbieder. De cliënte stelt dat[...]
Zorgaanbieder mag kosten in rekening brengen bij niet-tijdig annuleren afspraken
Waar gaat de uitspraak over De cliënt was te laat voor een consult, waardoor zij deze volledig heeft gemist. Dit[...]
Voor het gemiste eerste consult mag de zorgaanbieder kosten in rekening brengen, maar cliënt hoeft niet het volledige bedrag te betalen
In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en [naam zorgaanbieder], gevestigd te Blaricum. Behandeling van het geschil Partijen zijn[...]