(Niet) Ontvankelijkheid

Klacht over nota op basis van het wegblijftarief. Omdat het geschil gaat over een niet betaalde factuur en daar geen inhoudelijke klacht aan ten grondslag ligt, kan de commissie die niet behandelen. De schadevergoeding die wordt gevorderd is zo nauw verweven met de klacht omtrent de factuur dat die vordering niet als een zelfstandige vordering kan worden beschouwd en daarom ook niet kan worden behandeld

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de […]

Lees verder

De medicatiefout is door de zorginstelling erkend. De zorginstelling heeft aangegeven dat voortaan direct contact zal worden gezocht met de betrokken familie om na te gaan of de familie prijs stelt op een gesprek met het management en de betrokken arts. Omdat klaagster reeds in het gelijk is gesteld, heeft zij geen redelijk belang meer heeft bij een uitspraak van de commissie over de medicatiefout

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] (nabestaande van [naam moeder]), gemachtigde: [naam], en Stichting Azora, gevestigd te Terborg, (hierna te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Lees verder

De afwijzing door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt door de commissie in dit geval beschouwd als de afhandeling van de klacht door het ziekenhuis. Omdat de cliënt de klacht pas vijf jaar nadien bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, is dat te laat en kan de commissie de klacht niet behandelen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en OLVG, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is buiten aanwezigheid van partijen behandeld op 15 november […]

Lees verder

De commissie kan de klacht niet behandelen, omdat de interne formele klachtprocedure van de zorgaanbieder niet (geheel) doorlopen is.

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], gemachtigde (dochter/bewindvoerder): [naam], en Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant, gevestigd te Breda, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Cliënte wil met haar klacht bereiken dat de Inspectie een grondig onderzoek verricht naar de maaltijdbereiding bij de zorgaanbieder. Omdat de Inspectie heeft aangegeven dat niet te zullen doen en de commissie de Inspectie dat niet kan opdragen, kan de klacht niet worden behandeld

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Samen Zorgen, gevestigd te Herveld, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de […]

Lees verder

Cliënte heeft het ziekenhuis geen toestemming gegeven om de betrokken specialist bij het onderzoek naar de klacht te betrekken. Daardoor heeft zij het ziekenhuis de gelegenheid ontnomen om inhoudelijk op de klacht te reageren. Daarom kan de commissie cliënte niet ontvangen in haar klacht

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te Delft, en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

De klacht over het niet verkrijgen van een afschrift van het patiëntendossier kan niet behandeld worden, omdat de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar is verstreken. De klacht die ziet op de mishandeling door een medewerker van de kliniek en het gedwongen verblijf in de kliniek kan wel worden behandeld, omdat de zorgaanbieder als rechtsopvolger van de failliete kliniek wordt beschouwd

In het geschil tussen   [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Arkin, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De behandeling heeft op 25 oktober 2018 te Rotterdam plaatsgevonden. Partijen zijn niet voor de zitting […]

Lees verder

Niet-ontvankelijk. Klager dient zijn klacht eerst nog bij de klachtencommissie van het ziekenhuis neer te leggen

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Stichting Zuyderland Medisch Centrum, gevestigd te Sittard, (hierna te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Naar aanleiding van het door het ziekenhuis ingediende verweer heeft het secretariaat van De Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) de zaak geagendeerd op een zitting ter […]

Lees verder

Niet-ontvankelijkheid. De klacht is pas na twaalf maanden na het indienen van de klacht bij de zorgaanbieder aanhangig gemaakt bij de commissie. Er is geen goede reden waarom de cliënt zijn klacht niet tijdig bij de commissie heeft kunnen indienen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Het Robertshuis, gevestigd te Noorbeek, (verder te noemen: de zorgaanbieder), gemachtigde: [naam]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Lees verder

De cliënt wil een financiële vergoeding van de zorgaanbieder vanwege bijwerkingen die hij heeft gekregen van voorgeschreven medicatie. De cliënt is van mening dat de medicijnen onterecht zijn voorgeschreven vanwege een verkeerde diagnose. De zaak kan niet inhoudelijk worden behandeld omdat de klachten zijn verjaard

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting GGZ Delfland, gevestigd te Delft (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De behandeling heeft op 12 september 2018 te Den Haag […]

Lees verder
1 9 10 11 12 13 15