(Niet) Ontvankelijkheid

Cliënte heeft niet eerst de interne klachtenprocedure doorlopen. Geen sprake van een uitzondering die dit kunnen rechtvaardigen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, gevestigd te Venlo, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken, […]

Lees verder

Er is meer dan 12 maanden verstreken tussen het moment waarop de klacht is voorgelegd aan de zorgaanbieder en het moment waarop zij haar klacht bij De Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Daarom kan de commissie de zaak niet behandelen

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam gemachtigde], en Stichting Leviaan, gevestigd te Purmerend, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Naar aanleiding van het door de zorgaanbieder ingediende verweer heeft het secretariaat van de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) de zaak geagendeerd op een zitting ter […]

Lees verder

Omdat cliënte inmiddels is overleden, is er geen belang meer bij een uitspraak over de vraag welk bezoek er al dan niet wordt toegelaten. Over het beleid voor toekomstige cliënten kan de commissie niet beslissen

In het geschil tussen [Cliënte] (overleden), en Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), gevestigd te Middelburg (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 9 […]

Lees verder

Zoals cliënte wenste, is haar medisch dossier reeds vernietigd. Omdat cliënte daarmee geen redelijk belang meer heeft bij een uitspraak van de commissie, wordt de klacht niet behandeld

In het geschil tussen [Klaagster] wonende te [plaats], en Parnassia Groep B.V., (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 1 juni 2018, te Den Haag. […]

Lees verder

Cliënt heeft bewust geen zorgverzekering. Het ziekenhuis heeft een zorgverzekeraar bereid gevonden de kosten van de operatie te voldoen. De klacht dat dit zonder toestemming van de cliënt is gedaan, kan niet worden behandeld, omdat de klacht niet over de (kwaliteit van de) door het ziekenhuis verleende zorg gaat

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en HagaZiekenhuis, gevestigd te Den Haag, (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 4 […]

Lees verder

Geen inhoudelijke klacht ten grondslag aan niet betaling factuur

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en de Stichting Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), gevestigd te Tilburg, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil De cliënte heeft op 23 februari 2018 de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder ook te noemen: de commissie) verzocht het onderhavige geschil in behandeling te nemen. Bij brief van 15 […]

Lees verder

Deel van de klachten niet eerst voorgelegd aan ziekenhuis. Arts tekort geschoten in de informatieverstrekking van de ingreep, maar hij heeft geen beroepsfout begaan

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Laurentius Ziekenhuis, gevestigd te Roermond, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De behandeling van […]

Lees verder

Klager handelt niet als vertegenwoordiger van de cliënt, zodat de commissie de klacht niet kan behandelen

In het geschil tussen   [Klager], wonende te [plaats], en Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Dordwijk, gevestigd te Dordrecht, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De mondelinge behandeling van het geschil heeft plaatsgevonden […]

Lees verder

De klachtencommissie heeft op 19 december 2013 uitspraak gedaan over de klachten van de cliënte. Cliënte heeft vervolgens haar klachten niet binnen 12 maanden aan de commissie heeft voorgelegd. Cliënte kan daarom niet ontvangen worden in haar klachten

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] (nabestaande van [naam]), en Stichting Arkin, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de […]

Lees verder

Cliënte kan niet in haar klacht worden ontvangen, omdat zij haar klacht niet eerst bij de zorginstelling heeft ingediend en de zorginstelling ook bij eerste gelegenheid om een niet-ontvankelijkverklaring heeft verzocht

In het geschil tussen   [Naam], wonende te [woonplaats], en Stichting Bravis Ziekenhuis, gevestigd te Roosendaal. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 19 april 2018 te Utrecht. Partijen hebben op […]

Lees verder