Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 561-570 van de 593 uitspraken

Ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor verstrekking van medicijnen aan de patiënt. Klacht over verpleegkundige ongegrond

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118051

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Maasziekenhuis Pantein B.V., gevestigd te Boxmeer, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken, waaronder de […]

Ziekenhuis is niet verplicht om voorlichting te geven over het verstrijken van de termijn van de diagnose-behandelcombinatie en de daarmee samenhangende extra kosten

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109622

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De geschillencommissie […]

Ziekenhuis liet cliënte niet bewust uitdrogen en diende ook geen morfine toe

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 120631

Waar gaat de uitspraak over Volgens de zoon van de cliënte zijn de artsen zonder toestemming overgegaan tot palliatieve sedatie van cliënte door haar bewust totaal te laten uitdrogen en haar vervolgens morfine toe te dienen. Door de artsen van het ziekenhuis wordt dat met klem bestreden. Bij de cliënte was geen sprake van uitdroging, […]

Ziekenhuis nam privacy onvoldoende in acht bij versturen beelden echo via e-mail

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111962

In het geschil tussen [Cliënte] wonende te [plaats] en Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Ziekenhuis schoot niet tekort in de behandeling

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 122647

Waar gaat de uitspraak over De KNO-arts is niet verplicht om te rapporteren aan artsen nu deze niet de verwijzende artsen zijn. Klaagster heeft zelf ingestemd met second opinion door arts uit hetzelfde ziekenhuis. Er heeft een begrijpelijke diagnose plaatsgevonden. Voor de Commissie is niet na te gaan of bejegening heeft plaatsgevonden zoals door klaagster […]

Zoals cliënte wenste, is haar medisch dossier reeds vernietigd. Omdat cliënte daarmee geen redelijk belang meer heeft bij een uitspraak van de commissie, wordt de klacht niet behandeld

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112849

In het geschil tussen [Klaagster] wonende te [plaats], en Parnassia Groep B.V., (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 1 juni 2018, te Den Haag. […]

Zorgaanbieder bemoeide zich niet met aanvraag huurtoeslag, kon gemachtigde daarom niet informeren

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: informatie(verstrekking)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 122951

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde van cliënte heeft hij schade geleden, omdat de zorgaanbieder hem niet geïnformeerd heeft over de door cliënt aangevraagde huurtoeslag. Die toeslag is door de Belastingdienst teruggevorderd. De zorgaanbieder stelt dat het behandelteam geen enkele bemoeienis gehad met de aanvraag van de huurtoeslag en de toekenning daarvan aan […]

Zorgaanbieder gaf onvoldoende uitvoering aan het tweemaal per dag toedienen van de medicijnen aan de dementerende moeder van cliënte.

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111803

In het geschil tussen Cliënte, vertegenwoordigd door haar dochter en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZvM Verzorging & Verpleging B.V., gevestigd te Meerssen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Zorgaanbieder gaf verkeerd telefonisch advies na vrijkomen kwik door gevallen barometer, de zorgaanbieder had ter plekke moeten gaan kijken

Commissie: Publieke Gezondheid    Categorie: Advisering    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115930

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en GGD Hollands Noorden, gevestigd te Alkmaar (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid (hierna te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Zorgaanbieder ging te lang door met behandeling van cliënte tijdens een kortdurend behandeltraject binnen de basis GGZ. De zorgaanbieder had cliënte tijdig moeten doorverwijzen naar gespecialiseerde GGZ. Zorgaanbieder verifieerde tussentijds onvoldoende of diagnose correct was en of behandeling gewenste effect had

Commissie: Psychische en Pedagogische Zorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111222

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en [naam zorgaanbieder], gevestigd te [plaats]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.