Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 571-580 van de 771 uitspraken

Onvoldoende resultaat bij laserbehandelingen voor ontharen lichaam, cliënt krijgt deel gemaakte kosten terug

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 28413/40446

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft bij de zorgaanbieder laserbehandelingen á € 6.125,- voor het ontharen van zijn lichaam ondergaan, die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Zo zijn er plekken overgeslagen en is er onzorgvuldig gehandeld. Daarnaast zijn er geen foto’s gemaakt om de voortgang bij te houden. De cliënt wil […]

Onvoldoende uitleg ondernemer over kraswerend/krasvrij.

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38590

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 juli 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bril inclusief glazen en het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 279,–. De werkzaamheden zijn […]

Onvoldoende wondverzorging tijdens verblijf in zorghotel. Immateriële schadevergoeding toegekend.

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Schade immaterieel    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107531

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Onvolledig en ontijdig onderzoek aan zorgaanbieder toegerekend

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 37481/40125

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door de zorgaanbieder geopereerd aan een cyste achter zijn linkerknie. Cliënt klaagt dat afspraken over het geven van medicijnen na de operatie niet zijn nagekomen en dat er een bacteriële infectie in zijn knieprothese is ontstaan. Hij heeft twee jaar met de infectie gelopen. Na een second […]

Onvolledig onderzoek op spoedeisende hulp bij klachten blindedarm

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelenschadevergoeding    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 16837/26341

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt om een inschattingsfout op de SEH van de zorgaanbieder. De klager is naar de SEH gebracht met het vermoeden van een blindedarmontsteking. Vervolgens is hij ontslagen met het verzoek zich na twee dagen opnieuw te laten beoordelen. Echter, twee dagen later wordt hij met een ambulance naar […]

Onzorgvuldigheid bij bloedafname

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 2484/13251

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een port-a-cath die dient als toegangspoort voor intraveneuze medicatie, maar ook om bloed af te nemen. De medewerkers van het ziekenhuis waren niet op de hoogte dat zij bij de cliënt bloed via de port-a-cath moesten afnemen. Volgens de commissie valt dit het ziekenhuis te verwijten. Ook […]

Ooglaserbehandeling is niet door de met de cliënte afgesproken arts uitgevoerd

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 7787/26389

Waar gaat de uitspraak over De cliënte had een afspraak om haar ogen te laten laseren bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft ondanks de met de cliënte gemaakte afspraak een andere arts de laserbehandeling laten uitvoeren. Als de cliënte van tevoren had geweten dat een andere arts haar zou behandelen, dan had zij de ingreep […]

Oogmeting niet correct uitgevoerd, ondernemer moet aankoopbedrag glazen terugbetalen

Commissie: Optiek    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 24852/31125

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de kwaliteit van de uitgevoerde oogmeting en de op basis daarvan ingeslepen glazen. De consument kan met de door de ondernemer geleverde bril niet goed lezen. De ondernemer heeft de consument nieuwe glazen aangeboden met vijftig procent korting. De consument heeft hier pas acht maanden later […]

Op basis van de NVOG-richtlijn behoefde de cliënte niet elk kwartier na de bevalling gecontroleerd te worden. Bij de constatering van het bloedverlies is er terstond en accuraat gehandeld. Dat de sleutelbeenbreuk bij de pasgeborene eerst is gemist, komt door de wijze van die breuk vaker voor en betekent niet dat de zorg voor de baby onvoldoende was. Binnen het ziekenhuis bestaat weldegelijk een feedbackcultuur

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115398

115398In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk, gevestigd te Dordrecht, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Op basis van de verstrekte informatie over de klachten van de patiënt op de SEH was het handelen van het ziekenhuis niet onzorgvuldig

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105350

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Langeland Ziekenhuis, gevestigd te Zoetermeer (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.