Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 571-580 van de 623 uitspraken

Voor de zorgaanbieder was niet kenbaar dat de cliënt niet gereanimeerd wilde worden. De enkele verklaring van de partner van de cliënt is daarvoor niet voldoende. Het gezondheidsbelang van de echtgenote rechtvaardigde het zoeken naar medicijnen om mogelijke oorzaken uit te sluiten

Commissie: Ambulancezorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116851

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Regionale Ambulancevoorziening Fryslân, gevestigd te Drachten (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 september […]

Voor het gemiste eerste consult mag de zorgaanbieder kosten in rekening brengen, maar cliënt hoeft niet het volledige bedrag te betalen

Commissie: Osteopathie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112909

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en [naam zorgaanbieder], gevestigd te Blaricum. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Osteopathie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overlegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Voor het inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas heeft de arts conform die richtlijnen op de buitenkant van de cystoscoop glijmiddel met een verdoving aangebracht. De cliënt was daarover geïnformeerd. Dat er ook een andere werkwijze mogelijk is, maakt de werkwijze niet onzorgvuldig

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115249

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemeente [naam], en Medisch Centrum Leeuwarden B.V., gevestigd te Leeuwarden, (verder te noemen: het ziekenhuis), Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is zonder partijen ter […]

Voorafgaand aan de operatie aan de liesbreuk was er geen bijbalontsteking. Een cliënt hoeft niet geïnformeerd te worden over specialistische kennis uit beschikbare vakliteratuur. Vanwege de erge pijnklachten en omdat de cliënt door het toedienen van een morfinepreparaat flauwviel, is hij te snel naar huis gezonden

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110887

In het geschil tussen [Cliënt] wonende te [plaats], en Stichting OLVG, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar haar ontvankelijkheidsverklaring d.d. 12 oktober 2017, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Bij deze beslissing heeft de commissie cliënt ontvankelijk verklaard […]

Voorkeur cliënt voor ECT-behandelingen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 123547

Waar gaat de uitspraak over Zorgaanbieder heeft de ECT-behandeling uitgevoerd zonder indicatiestelling en in afwijking van het protocol. Volgens cliënt is er blijvend schade aangericht. Volgens de commissie is er geen sprake van afwijking van het protocol. De indicatie voor de ECT-behandeling is de depressieve stoornnis van de client en niet de PTSS. Bovendien heeft […]

Voorwaardelijke machtiging op grond van artikel 14a Wet Bopz. De klachten van de cliënte gaan over de toegepaste behandeling- en medicatie en hebben daarom betrekking op de voorwaarden van de voorwaardelijke machtiging. Deze voorwaarden kunnen alleen door de rechter worden gewijzigd

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118126

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Altrecht, gevestigd te Utrecht, (verder te noemen: de zorgaanbieder), gemachtigde: [naam]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde […]

Voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat patiënt uit bed zou vallen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 124240

Waar gaat de uitspraak over Patiënt heeft epilepsie waardoor verhoogd valrisico aanwezig was. Patiënt is uit bed gevallen en daarvan is ten onrechte geen aantekening gemaakt. Een uitgebreid valpreventiebeleid zou passend geweest zijn zeker als verplegend personeel had geweten van eerdere incidenten. Lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden door verpleegkundigen terwijl dat door een arts had moeten […]

Wet BPOZ. Alleen de klacht over de kwaliteit van de medische zorg kan behandeld worden

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: consument aan voorwaarden voldaan    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: deels ontvankelijk/deels niet-ontvankelijk   Referentiecode: 5814/14194

Waar gaat de uitspraak over Cliënt is op grond van de Wet BOPZ gedwongen opgenomen in de instelling van de zorgaanbieder. De klachten van de gemachtigde van cliënt die betrekking hebben op de opheffing van de rechterlijke machtiging (RM), het ontslag uit de instelling en de wijziging van de curatele kan de commissie niet behandelen. […]

Wijziging advies van operatie naar conservatieve multidisciplinaire behandeling bij een liesbreuk was niet verkeerd

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: -

Waar gaat de uitspraak over Vanwege verschillende klachten in het lies/buikspieren-gebied was cliënt in behandeling in het ziekenhuis. De door de chirurg ingeplande operatie aan de liesbreuk aan beide kanten, is door de sportarts ten onrechte gecanceld, omdat een operatie wel noodzakelijk is. De commissie oordeelt anders: een multidisciplinaire behandeling was geen verkeerd behandeladvies. Dat […]

Wond aan rechterhand na ongeluk. Voor het ziekenhuis was er geen gegronde aanleiding, noch waren er symptomen voor het maken van een MRI-scan. Het röntgenonderzoek gaf een duidelijk beeld over het letsel

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114695

In het geschil tussen [Klaagster] in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter [naam dochter], wonende te [plaats], en OLVG, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.