Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 581-590 van de 672 uitspraken

Uit de Prisma-analyse zijn geen fouten of nalatigheden in de zorgverlening naar voren gekomen. De communicatie met klaagster, de echtgenoot van de cliënt, had wel beter gekund

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119474

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], (nabestaande van [naam echtgenoot]), en Vivium Zorggroep, gevestigd te Huizen, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Uit medisch-diagnostisch onderzoek blijkt niet dat door de behandeling een zenuwbeschadiging is ontstaan.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Schade    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110597

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem (verder ook te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Uitblijven EMDR-behandeling tijdens de opnameperiode is niet aan zorgaanbieder te wijten

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 121564

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat de opname in eerste instantie heeft plaatsgevonden omdat klaagster een time-out nodig had in verband met haar depressiviteit en suïcidaliteit. Het ondergaan van een EMDR-behandeling was een secundair doel, waarvoor de zorgaanbieder zich ook voldoende heeft ingespannen. Dat een iPad is gestolen door een […]

uitgave cadeaubon nav hoortoaan de tegoedbon, waarvoor niet is betaald, ligt geen overeenkomst ten grondslag. Ondernemer is vrij om aan de bon een beperkte geldigheidsduur te te verbinden.

Commissie: Optiek    Categorie: Diversen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 122299

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 december 2017 tussen de ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoortoestel. Het geschil betreft de aan de consument ter gelegenheid van de aankoop verstrekte cadeaubon. De klager heeft op 11 december […]

Uitgebreid onderzoek door cardiologen naar de klachten van cliënte. Geen sprake van een tekortkoming in de medische behandeling

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113285

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting VUmc, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 29 […]

Uroloog handelt juist door verkalking in nier niet te verwijderen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 491/24569

Waar gaat de uitspraak over Er is een geringe verkalking in de nier van de cliënt zichtbaar. De cliënt heeft meerdere malen verzocht om dit te laten verwijderen, maar de uroloog weigert hier mee in te stemmen. De cliënt is van mening dat het niet behandelen ernstige nierfunctiestoornissen zal veroorzaken. Volgens de uroloog is er […]

Van de zorgaanbieder kan niet worden gevraagd om bij het aannamebeleid te selecteren op personeel met autisme. Verder heeft zorgaanbieder alleen willen aangeven dat de cliënt niet meer te vaak naar het wijkcentrum kan gaan; niet dat hij helemaal niet kan gaan. Het bezoek van de zorgaanbieder om informatie over de zitting te geven, was goed bedoeld

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115287

In het geschil tussen [Cliënt], wonende [plaats] en Prinsenstichting, gevestigd te Purmerend (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Van meet af aan was er geen klik tussen de thuiszorgmedewerkster en cliënte, wat met name werd veroorzaakt door het uiterlijk van de medewerkster. Dat de medewerkster geen professionele zorg heeft verleend, is niet vast komen staan

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113663

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Amemba Zorgservice, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 april 2018 te Amsterdam. Beide partijen zijn […]

Vanwege de ernstige bedreiging door patiënte van een verpleegkundige, in combinatie met een ernstig incident vanuit een psychotisch toestandsbeeld jaren geleden, was een risicotaxatie noodzakelijk. In dat kader was het zonder toestemming van de cliënt doorsturen van dossiergegevens aan een ketenpartner gerechtvaardigd

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Medisch dossier    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119263

In het geschil tussen [Patiënte], wonende te [plaats], en Stichting Dimence Groep, gevestigd te Deventer, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Vanwege de onduidelijkheid in de statusvoering, oordeelt de commissie dat noch voorafgaand, noch tijden de operatie, er overleg met cliënt heeft plaatsgevonden over een operatie die zich zou uitstrekken tot in de pink. De inkomensschade als musicus is niet aangetoond. Wel ontvangt de cliënt een vergoeding voor immateriële schade

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informed consent    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118570

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te Rotterdam, en IJsselland Ziekenhuis, gevestigd te Capelle aan den IJssel, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.