Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 541-550 van de 603 uitspraken

Vanwege het verleden met de ziekte van Crohn was de doorverwijzing naar de maag-, darm-, en leverarts terecht. Doel daarvan was niet alleen het verrichten van een endoscopie, de cliënt niet wenste. Vergoeding van de kosten ervan is daarom niet aan de orde

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Schade    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113803

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Noordwest Ziekenhuisgroep, gevestigd te Alkmaar. Behandeling van het geschil De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar haar ontvankelijkheidsverklaring d.d. 11 januari 2018, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Bij deze beslissing heeft de commissie cliënt ontvankelijk verklaard […]

Vast staat enkel dat beide partijen de situatie bij de spoedeisende hulp als onaangenaam hebben ervaren en dat klaagster daarna naar de spoedtandarts is vertrokken. De commissie kan niet vaststellen wat er precies is gebeurd en of er verwijtbaar is gehandeld

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113986

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] en Universitair Medisch Centrum Utrecht, gevestigd te Utrecht. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Verjaring omdat gebeurtenissen dateren uit de periode 1979–1981

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: consument aan voorwaarden voldaan    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 2210/10810

Waar gaat de uitspraak over De gebeurtenissen waarop de cliënt zijn schade baseert, dateren uit de periode 1979 – 1981. In het voor de cliënt meest gunstige geval is de verjaringstermijn van twintig jaren gaan lopen op 1 januari 1982 en is geëindigd op 1 januari 2002. De rechtsvordering die de cliënt op 20 april […]

Verkeerde beoordeling klachten door ziekenhuis

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend adviestussenadvies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 118864

Waar gaat de uitspraak over De cliënte meldde zich bij het ziekenhuis met veel vaginaal bloedverlies. Volgens klaagster hebben de artsen bij de behandeling daarvan een kwaadaardige tumor over het hoofd gezien en is deze tumor na en als gevolg van de operatie gaan groeien. Klaagster heeft daardoor een tweede operatie moeten ondergaan, wat  heeft […]

Verleende zorg ondermaats ook al is er spraken van personeelstekort

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116974

In het geschil tussen [Klager], zoon en gemachtigde van [naam overleden vader), wonende te [plaats], en Topaz, gevestigd te Leiden, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Vermissing sieraad. Diefstal door een medewerker van de zorgaanbieder is niet aannemelijk geworden. Ook geen andere grond aanwezig voor aansprakelijkheid van de zorgaanbieder

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Schade materieel    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117172

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] namens [cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie […]

Vermissing van persoonlijke eigendommen. Het staat niet vast dat de vermissing aan het ziekenhuis te wijten is, omdat in dit geval niet uit te sluiten is dat de eigendommen door toedoen of nalaten van een ander dan het ziekenhuis zijn kwijtgeraakt

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zaakschade    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117591

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De mondelinge behandeling van het geschil heeft plaatsgevonden op 11 oktober […]

Verpleegkundig specialist GGZ had door moeten te vragen naar de als bijwerking van lithium ervaren klachten

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 122234

Waar gaat de uitspraak over Cliënte kreeg lichamelijke klachten na het gebruik van het voorgeschreven lithium. Hoewel door middel van een bloedonderzoek intoxicatie werd uitgesloten, had de verpleegkundig specialist GGZ bij cliënte door moeten te vragen naar haar klachten en de door haar als bijwerking van de lithium ervaren klachten. Ook de communicatie met cliënte […]

Verpleegkundige mocht geen informatie geven aan ex-echtgenote van cliënt

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: informatie(verstrekking)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 121570

Waar gaat de uitspraak over De klacht van cliënt is dat de verpleegkundige telefonisch aan zijn ex-echtgenote bevestigde dat de cliënt bij de zorgaanbieder opgenomen is geweest. De zorgaanbieder had de juiste contactgegevens op moeten nemen in het dossier. De zorgaanbieder stelt dat de ex-echtgenote al op de hoogte was van het verblijf van cliënt. […]

Vervangende borstprothese geeft afwijking in volume, maar was in medisch opzicht de juiste keuze

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 122222

Waar gaat de uitspraak over Vanwege een forse ontsteking bij de linker borstprothese moest deze vervangen worden. Daarbij is volgens cliënte een te grote prothese geplaatst. Volgens het ziekenhuis is geprobeerd om de grootte van de borsten zo goed als mogelijk gelijk te krijgen, waarbij ook aandacht nodig is voor de ondervulling van de borst […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.