Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 521-530 van de 587 uitspraken

Van de zorgaanbieder kan niet worden gevraagd om bij het aannamebeleid te selecteren op personeel met autisme. Verder heeft zorgaanbieder alleen willen aangeven dat de cliënt niet meer te vaak naar het wijkcentrum kan gaan; niet dat hij helemaal niet kan gaan. Het bezoek van de zorgaanbieder om informatie over de zitting te geven, was goed bedoeld

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115287

In het geschil tussen [Cliënt], wonende [plaats] en Prinsenstichting, gevestigd te Purmerend (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Van meet af aan was er geen klik tussen de thuiszorgmedewerkster en cliënte, wat met name werd veroorzaakt door het uiterlijk van de medewerkster. Dat de medewerkster geen professionele zorg heeft verleend, is niet vast komen staan

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113663

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Amemba Zorgservice, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 april 2018 te Amsterdam. Beide partijen zijn […]

Vanwege de ernstige bedreiging door patiënte van een verpleegkundige, in combinatie met een ernstig incident vanuit een psychotisch toestandsbeeld jaren geleden, was een risicotaxatie noodzakelijk. In dat kader was het zonder toestemming van de cliënt doorsturen van dossiergegevens aan een ketenpartner gerechtvaardigd

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Medisch dossier    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119263

In het geschil tussen [Patiënte], wonende te [plaats], en Stichting Dimence Groep, gevestigd te Deventer, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Vanwege de onduidelijkheid in de statusvoering, oordeelt de commissie dat noch voorafgaand, noch tijden de operatie, er overleg met cliënt heeft plaatsgevonden over een operatie die zich zou uitstrekken tot in de pink. De inkomensschade als musicus is niet aangetoond. Wel ontvangt de cliënt een vergoeding voor immateriële schade

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informed consent    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118570

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te Rotterdam, en IJsselland Ziekenhuis, gevestigd te Capelle aan den IJssel, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Vanwege de problematiek van cliënte had de zorgaanbieder de vervolgstappen in de behandeling beter moeten vastleggen, maar daarmee heeft de zorgaanbieder nog niet onzorgvuldig gehandeld. Dat geldt ook voor de beëindiging van de behandeling en het sturen van een ‘no-show’ brief. Wel had de zorgaanbieder geen informatie over de behandeling van cliënte mogen delen met de huisarts

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116899

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Vanwege het advies om hulp te zoeken buiten de reguliere zorg is de zorgaanbieder een vergoeding verschuldigd

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: schadevergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 122240

Waar gaat de uitspraak over De bij de zorgaanbieder werkzame psycholoog adviseerde de cliënte hulp te zoeken buiten de reguliere zorg. De zorgaanbieder erkent dat dit niet gedaan had mogen worden, maar ziet geen reden voor een schadevergoeding, omdat niet is aangetoond dat de klachten zijn verergerd. Dat de cliënt geen vertrouwen meer had in […]

Vanwege het risico op afsterving (necrose) van de testikel had de uroloog zich zekerheid moeten verschaffen door een echo onderzoek te verrichten. Een echo is een eenvoudig onderzoek waarmee een dergelijke aandoening kan worden uitgesloten. De klacht is gegrond

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118305

In het geschil tussen [Klaagster] in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon [naam zoon], wonende te [plaats], gemachtigde [naam], verbonden aan SRK Rechtsbijstand, en Stichting Maasstad Ziekenhuis, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen […]

Vanwege het verleden met de ziekte van Crohn was de doorverwijzing naar de maag-, darm-, en leverarts terecht. Doel daarvan was niet alleen het verrichten van een endoscopie, de cliënt niet wenste. Vergoeding van de kosten ervan is daarom niet aan de orde

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Schade    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113803

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Noordwest Ziekenhuisgroep, gevestigd te Alkmaar. Behandeling van het geschil De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar haar ontvankelijkheidsverklaring d.d. 11 januari 2018, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Bij deze beslissing heeft de commissie cliënt ontvankelijk verklaard […]

Vast staat enkel dat beide partijen de situatie bij de spoedeisende hulp als onaangenaam hebben ervaren en dat klaagster daarna naar de spoedtandarts is vertrokken. De commissie kan niet vaststellen wat er precies is gebeurd en of er verwijtbaar is gehandeld

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113986

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] en Universitair Medisch Centrum Utrecht, gevestigd te Utrecht. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Verkeerde beoordeling klachten door ziekenhuis

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend adviestussenadvies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 118864

Waar gaat de uitspraak over De cliënte meldde zich bij het ziekenhuis met veel vaginaal bloedverlies. Volgens klaagster hebben de artsen bij de behandeling daarvan een kwaadaardige tumor over het hoofd gezien en is deze tumor na en als gevolg van de operatie gaan groeien. Klaagster heeft daardoor een tweede operatie moeten ondergaan, wat  heeft […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.