de ondernemer heeft geen informed consent laten ondertekenen, er geen intake heeft plaatsgevonden en dat de consument een laserbehandeling heeft gehad, waarbij de behandelaar wel, maar zij geen bril droeg. De behandeling voldoet niet aan eisen van goed vakmanschap

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119286

De uitspraak:


Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op laserbehandelingen.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb voor een bedrag van € 660,– een pakket van zes behandelingen voor mijn gezicht gekocht in de vestiging Almere. Na de eerste behandeling was mijn huid heel erg beschadigd door de behandeling en heb ik mijn resterende geld terug gevraagd. Ik was erg geschrokken van de behandeling en van de beschadiging. Ik wilde eventueel in plaats daarvan mijn armen laten behandelen. Daarvoor had ik een afspraak gemaakt, maar de zaak was dicht. In mijn leven ben ik nog nooit zo slecht behandeld. De baas heeft mij gezegd dat ik niet meer welkom ben. Ik wil graag mijn geld terug.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is niet meer welkom in ons filiaal wegens slecht gedrag. Ze heeft een van mijn medewerkers beledigd en bedreigd. Ze heeft afspraken verplaatst, wij reserveren tijd voor haar die door verplaatsen verloren gaat. Op haar laatste afspraak is zijn zonder geldige redenen of bericht niet komen opdagen. De consument heeft bij ons een behandeling ondergaan die wij keurig uitgevoerd hebben. Het optreden van roodheid of uitslag is een normale zaak wanneer je ervoor kiest om te ontharen met een diode laser. Zij heeft pakketten genomen voor een totaalbedrag van € 920,–. Wij willen na aftrek van de uitgevoerde behandeling en het niet komen opdagen, een bedrag van € 292,– aan haar terugbetalen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op basis van het door de consument overgelegde formulier heeft de commissie vastgesteld dat tussen partijen een totaalprijs van ofwel € 750,– ofwel € 660,– is overeengekomen. Eveneens staat vast dat de consument een bedrag van in totaal € 660,– heeft betaald.

Ter zitting en uit de door de consument overgelegde e-mails is de commissie gebleken dat tussen partijen communicatiestoornissen zijn geweest met betrekking tot afspraken, waarbij de commissie niet heeft kunnen vaststellen dat het niet verschijnen alleen op het conto van de consument kan worden geschreven.

Voorts is ter zitting gebleken dat de ondernemer aan de behandeling is begonnen zonder informed consent, geen fatsoenlijke intake heeft plaatsgevonden (waarbij foto’s zijn gemaakt van de uitgangssituatie voor de behandeling) en dat de consument een laserbehandeling heeft gehad, waarbij de behandelaar wel, maar zij geen bril droeg. De eerste en enige behandeling die de consument heeft gehad, voldoet derhalve niet aan eisen van goed vakmanschap. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument recht op terugbetaling van al hetgeen zij aan de ondernemer heeft betaald.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 660,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, T.F. Hiele en mr. C.A. Bontje, leden, op 26 september 2018.