2013

De mislukking van de kleuring van de (oude)glazen geheel voor rekening en risico van de ondernemer. Kunststof glazen hebben een andere brekingsindex. Dit had de ondernemer moeten controleren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 8 juni 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het coaten van de glazen van de leesbril van de consument en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 40,–.   […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

Het is primair de verantwoordelijkheid van de ondernemer welke glazen worden voorgeschreven en welke bril wordt aangemeten. Een recept van de oogarts verandert dit niet.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 12 september 2000 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 865,36. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 26 september 2000. […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

Ondernemer had eerder moeten onderkennen dat de multifocale bril geen goede optie was, gezien de zeer geringe bijziendheid had consument niet meer dan een leesbril geadviseerd moeten worden.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een in maart 1996 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van montuur en glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1266,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 21 maart 1996.   […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

Consument wenste bril met multifocale glazen. Nu ondernemer heeft gewezen op mogelijke bezwaren, is het niet bevallen van de glazen voor risico van de consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks 14 september 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur en glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 940,–.   De levering is geschied op of omstreeks 21 september 1998. […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

Hoewel de consument de ondernemer niet in gebreke heeft gesteld acht de commissie het toch redelijk dat de ondernemer bijdraagt in de kosten van de nieuw aangeschafte vervangende bril.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 28 maart 2003 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gewone bril en zonnebril met glazen links/rechts tegen de door consument te betalen prijs van 679,47.   De levering vond plaats op 7 […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

17-jarige dochter bekwaam een overeenkomst bij de kapper te sluiten aangezien dit in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is; onverwachte kapperskosten maken dit niet anders.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 februari 2013 tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het knippen en kleuren van het haar van de dochter van de consument tegen de daarvoor betaalde prijs van € 185,–. De consument heeft de klacht op 2 februari 2013 […]

Lees verder

Haarreconstructie bestaande uit 4 haarunit; voldoet niet de eigenschappen die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten; ontbinding overeenkomst.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 oktober 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een haarreconstructie bestaande uit 4 haarunits (hierna te noemen: het haarwerk) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van, zoals ter zitting  door […]

Lees verder

Pruik voldoet volgens de consument niet aan de overeenkomst; het deskundigenrapport biedt geen steun; klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit op 26 juni 2012 en 5 september 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij steeds verplicht tot het leveren van een pruik (hierna te noemen: de eerste respectievelijk tweede pruik) tegen de voor ieder van die pruiken door de consument betaalde […]

Lees verder

Consument mocht verwachten dat hij met een E-scoop bril een beter zicht zou hebben. Ondernemer heeft hem onvoldoende voorgelicht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een 27 december 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een E-Scoop bril type 1.90 en het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.298,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd […]

Lees verder

Afstand tussen de centra van de brillenglazen en de afstand tussen de pupillen is te groot, waardoor de consument visuele klachten houdt

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van nieuwe bril (montuur en glazen voor in de verte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 447,–. De overeenkomst is uitgevoerd op 8 juli 2006.   De consument […]

Lees verder