2013

De verticale krassen rond de montageboringen zijn te wijten aan de ondernemer nu de ondernemer de glazen heeft gemonteerd en gedemonteerd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 13 december 2005 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee brillenglazen en het inslijpen van die glazen in het oude montuur van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs […]

Lees verder
 • 10 december 2013
 • Optiek

Ondernemer heeft consument geen juiste bril heeft aangemeten. Dit levert een zodanige tekortkoming op dat ontbinding gerechtvaardigd is.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van nieuwe bril (montuur en glazen voor in de verte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 447,–. De overeenkomst is uitgevoerd op 8 […]

Lees verder
 • 8 december 2013
 • Optiek

De ondernemer voerde het voorschrift van de oogarts uit, waar geen narefractie was aangegeven. Hiertoe was ondernemer dan ook niet verplicht. Onjuiste sterkte is ondernemer niet toe te rekenen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 juli 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een montuur met (door de oogarts aangemeten) glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 949,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of […]

Lees verder
 • 8 december 2013
 • Optiek

Onvoldoende uitleg ondernemer over kraswerend/krasvrij.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 juli 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bril inclusief glazen en het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 279,–. De werkzaamheden zijn […]

Lees verder
 • 8 december 2013
 • Optiek

Ondernemer had consument door moeten verwijzen naar oogarts, gelet op de aard van zijn klachten (droge ogen).

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 4 augustus 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1167,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 11 augustus […]

Lees verder
 • 8 december 2013
 • Optiek

Brillenglazen geven vervorming. Consument was op de hoogte van de hoge brekingsindex, maar is akkoord gegaan. Glazen zijn niet ondeugdelijk.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 7 oktober 1995 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomt. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee brillenglazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 798,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd omstreeks eind oktober 1995.   De […]

Lees verder
 • 8 december 2013
 • Optiek