2013

Geen sprake van dwaling bij het sluiten van de overeenkomst

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een zonnebril van het merk Serengeti tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 298,–. De levering vond plaats op 5 mei 2011.   De consument heeft […]

Lees verder

Niet vast komen te staan dat gezichtsfacial onbekwaam of ondeugdelijk is uitgevoerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een gezichtsfacial tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 72,50. De uitvoering vond plaats op 10 mei 2011.   De consument heeft de klacht op 17 mei 2011 […]

Lees verder

Breuk van montuur kan niet aan ondernemer verweten worden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 24 februari 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 550,25. Deze overeenkomst is uitgevoerd omstreeks eind februari.   Standpunt van de consument   […]

Lees verder

Afstand tussen de centra van de brillenglazen en de afstand tussen de pupillen is te groot, waardoor de consument visuele klachten houdt

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van nieuwe bril (montuur en glazen voor in de verte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 447,–. De overeenkomst is uitgevoerd op 8 juli 2006.   De consument […]

Lees verder

Ingegroeide nagel en ontsteking; niet aannemelijk geworden dat de behandeling zoals de consument deze heeft ondergaan, niet naar maatstaven van goed vakmanschap is uitgevoerd.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na de behandeling door ondernemer zijn er klachten ontstaan aan de grote teennagel van mijn linkervoet. De klachten waren een ingegroeide nagel en ontsteking bij de ingegroeide nagel.   Na de behandeling tot donderdag 9 december 2010 thuis geweest en geen schoeisel […]

Lees verder

Ontkleuringsbehandelingen; ondernemer heeft verkeerde behandelingswijze toegepast als gevolg waarvan het haar van de consument in een slechte conditie is komen te verkeren; recht op schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 juni 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van enkele ontkleuringsbehandelingen van het haar van de consument. Deze behandelingen zijn in de maanden juni en juli 2011 uitgevoerd. De consument heeft daarvoor een bedrag van € 278,80 aan […]

Lees verder

Schade aan het haar door het aanbrengen van ondersteuning/permanent; ondernemer had vanwege de slechte conditie van het haar geen behandeling moeten verrichten; recht op schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 november 2011 door de ondernemer aan het haar van de consument uitgevoerde behandeling (ondersteuning), waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 108,25.   De consument heeft op 10 november 2011 haar klacht (voor de eerste keer) voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van […]

Lees verder

Het geleverde haarwerk moet worden geacht niet aan de overeenkomst te beantwoorden indien dit afwijkt van een uitdrukkelijke tussen partijen gemaakte afspraak; onvoldoende bewijs; klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 januari 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een haarwerk tegen de door de consument te betalen prijs van € 700,–.   Levering heeft op 25 maart 2011 plaatsgehad.   De consument heeft op 7 april 2011 de klacht voorgelegd […]

Lees verder

Naar het oordeel van de commissie zijn de stellingen van de consument betreffende de gegeven garantie en de verkeerde en te frequente IPL-behandeling onvoldoende komen vast te staan. Immers, de ondernemer heeft die stellingen gemotiveerd betwist en de consument heeft van die stellingen geen bewijs bijgebracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 mei 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot een permanente behandeling door middel van IPL tot ontharing van de oksels van de consument. Voor elke behandeling dient de consument € 75,– te betalen.   De consument heeft op 14 mei 2010 de klacht […]

Lees verder

Ontharingsbehandeling; consument mocht bij het aangaan van de overeenkomst een veel beter resultaat verwachten dan in de praktijk door de ondernemer is gerealiseerd; consument recht op vergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een ontharingsbehandeling.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb mij twee jaar laten ontharen door middel van IPL. Iedere salon waar ik vraag of het normaal is dat je na tien keer behandelen nog […]

Lees verder