Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 851-860 van de 1027 uitspraken

Verstoorde behandelrelatie zorgt voor gedwongen ontslag van cliënt

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 22041/28754

Waar gaat de uitspraak over De cliënte vindt dat zij onterecht geen zorg meer krijgt van de zorgaanbieder en dat haar niet de juiste zorg is verleend. Volgens de zorgaanbieder is er sprake van een verstoorde behandelrelatie. Er is juist rekening gehouden met de cliënte. Haar behandeling was gericht op PTSS en DIS. Echter, de […]

Vervangende borstprothese geeft afwijking in volume, maar was in medisch opzicht de juiste keuze

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 122222

Waar gaat de uitspraak over Vanwege een forse ontsteking bij de linker borstprothese moest deze vervangen worden. Daarbij is volgens cliënte een te grote prothese geplaatst. Volgens het ziekenhuis is geprobeerd om de grootte van de borsten zo goed als mogelijk gelijk te krijgen, waarbij ook aandacht nodig is voor de ondervulling van de borst […]

Verweerder als hoofdaannemer kan in klacht betrokken worden, dus cliënt ontvankelijk in klacht

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 37752/48398

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over het handelen van de verpleegkundige. De verweerder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Hij stelt dat hij niet de adressant is van deze klacht. De klacht gaat over de handelingen die zijn verricht door medewerkers van de onderaannemer van de verweerder. De onderaannemer is een zelfstandige […]

Verwijderen en opnieuw aanbrengen van tilband bij tillift is niet langer verantwoord

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 14687/21514

Waar gaat de uitspraak over De cliënte wordt door medewerkers van de zorgaanbieder met behulp van een tillift en een tilband twee keer per dag verplaatst tussen haar bed en haar rolstoel. De medewerkers laten nu de tilband onder de cliënte in de rolstoel zitten, terwijl deze voorheen voor en na iedere transfer werd aangebracht […]

Verwijderen tatoeages; de laserbehandeling heeft geleid tot een brandwond die is gaan ontsteken waardoor de consument de schade heeft geleden; immateriële schadevergoeding.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107994

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2016 door de ondernemer bij de consument uitgevoerde behandeling (verwijderen tatoeages), waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 75,–. De consument heeft op 28 juni 2016 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Verzoek om kop koffie door partner van cliënt leidt tot klachten over bejegening

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: voorwaarden    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 121687

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft een klacht over de bejegening van zijn echtgenote, wanneer zij een servicemedewerker om een kop koffie vraagt. Naar aanleiding van dat incident vindt er een gesprek plaats met de dochter en schoondochter van de cliënt en later komt dit ook aan de orde tijdens een familiegesprek. Cliënt klaagt […]

Voldoende informatieverschaffing en vooronderzoek verricht door zorgaanbieder bij borstvergrotende operatie.

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Uitvoering behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106719 - 2017

In het geschil tussen: Cliënte en de Velthuiskliniek, gevestigd te Hilversum (verder te noemen: de kliniek) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Volgens cliënt heeft KNO-arts onzorgvuldig gehandeld met verminkt oor tot gevolg

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 58776/63030

Waar gaat de uitspraak over In 2014 blijkt het moedervlekje op het oor van de cliënt een niet kwaadaardige afwijking te zijn. De cliënt stelt dat de KNO-arts hem niet heeft geïnformeerd dat het moedervlekje op zijn oor kan uitgroeien tot een melanoom. Wat nu het geval is. Volgens de cliënt heeft de KNO-arts onzorgvuldig […]

Volgens cliënt kan kwaliteit van zorg niet gewaarborgd worden door inzet flexkrachten

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 78720/84595

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder de toezegging om met een vast team van krachten zorg te verlenen niet nakomt. Er worden flexkrachten ingezet die niet goed bekend zijn met de cliënt, waardoor niet de juiste en verantwoorde zorg wordt geboden. De zorgaanbieder stelt dat er geen sprake kan zijn […]

Volgens cliënte komen complicaties na toupetoperatie door gebrek aan zorgvuldigheid van zorgaanbieder

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 22661/27734

Waar gaat de uitspraak over De cliënte onderging een toupetoperatie, waarbij het bovenste deel van de maag met behulp van een manchet om de slokdarm is gezet en de scheur in het middenrif deels is gedicht. Ondanks een geslaagde operatie, is de cliënte opnieuw opgenomen bij de zorgaanbieder wegens ernstige maagklachten. De zorgaanbieder heeft een […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.