Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 861-870 van de 1095 uitspraken

Tot driemaal voldeden de geleverde haarwerken niet; ondernemer tekortgeschoten in de op hem rustende resultaatsverplichting; ontbinding van de overeenkomst

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108016

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 februari 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, betreffende een door de ondernemer aan de consument te leveren haarwerk, waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 1.200,– (waarvan een bedrag van € 526,50 door de consument zelf is […]

Traag herstel komt door slechte conditie cliënt, niet door te vroeg verwijderde krammen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 107376/130701

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is na een operatie aan zijn darmen opgenomen en volgens hem zijn de krammen toen te vroeg, te snel en onterecht in één keer verwijderd. De cliënt was opgenomen vanwege extra lichaamsvet en 30kg vocht en daarom had de verpleegster na het verwijderen van de eerste kram al […]

Tumor in hand te laat geconstateerd door gebrekkige communicatie tussen specialistische afdelingen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelenschadevergoeding    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 34588/39356

Waar gaat de uitspraak over De klaagster vindt dat door de gebrekkige communicatie tussen verschillende specialistische afdelingen van de zorgaanbieder een tumor in haar linkerhand te laat is ontdekt, waardoor haar halve hand geamputeerd moest worden. Daarnaast vindt de klaagster dat door pijnstilling met morfine en wekenlange toediening van antibiotica na de amputatie een donornier […]

Twijfel over behandelmethode bij gebroken heup is onterecht, klacht is ongegrond

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108425

In het geschil tussen Cliënt en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Uit de Prisma-analyse zijn geen fouten of nalatigheden in de zorgverlening naar voren gekomen. De communicatie met klaagster, de echtgenoot van de cliënt, had wel beter gekund

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119474

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], (nabestaande van [naam echtgenoot]), en Vivium Zorggroep, gevestigd te Huizen, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Uit medisch-diagnostisch onderzoek blijkt niet dat door de behandeling een zenuwbeschadiging is ontstaan.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Schade    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110597

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem (verder ook te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Uitblijven EMDR-behandeling tijdens de opnameperiode is niet aan zorgaanbieder te wijten

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 121564

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat de opname in eerste instantie heeft plaatsgevonden omdat klaagster een time-out nodig had in verband met haar depressiviteit en suïcidaliteit. Het ondergaan van een EMDR-behandeling was een secundair doel, waarvoor de zorgaanbieder zich ook voldoende heeft ingespannen. Dat een iPad is gestolen door een […]

uitgave cadeaubon nav hoortoaan de tegoedbon, waarvoor niet is betaald, ligt geen overeenkomst ten grondslag. Ondernemer is vrij om aan de bon een beperkte geldigheidsduur te te verbinden.

Commissie: Optiek    Categorie: Diversen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 122299

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 december 2017 tussen de ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoortoestel. Het geschil betreft de aan de consument ter gelegenheid van de aankoop verstrekte cadeaubon. De klager heeft op 11 december […]

Uitgebreid onderzoek door cardiologen naar de klachten van cliënte. Geen sprake van een tekortkoming in de medische behandeling

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113285

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting VUmc, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 29 […]

Uroloog handelt juist door verkalking in nier niet te verwijderen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 491/24569

Waar gaat de uitspraak over Er is een geringe verkalking in de nier van de cliënt zichtbaar. De cliënt heeft meerdere malen verzocht om dit te laten verwijderen, maar de uroloog weigert hier mee in te stemmen. De cliënt is van mening dat het niet behandelen ernstige nierfunctiestoornissen zal veroorzaken. Volgens de uroloog is er […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.