Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 41-50 van de 535 uitspraken

Brillenglazen geven vervorming. Consument was op de hoogte van de hoge brekingsindex, maar is akkoord gegaan. Glazen zijn niet ondeugdelijk.

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT98-0002

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 7 oktober 1995 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomt. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee brillenglazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 798,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd omstreeks eind oktober 1995.   De […]

Buikwandbreuk. De cliënt behoefde voorafgaand aan de operatie niet geïnformeerd te worden over (de afmeting) van de gebruikte materialen. Ook is aangegeven dat er geen garantie kon worden gegeven dat de klachten met zekerheid zouden verdwijnen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111343

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam, gevestigd te Rotterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Cliënt diende het geschil te laat bij de commissie in

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: voorwaarden    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 123031

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beroept zich er op dat de cliënt het geschil te laat bij de commissie heeft ingediend. Cliënt wijt dat aan persoonlijke omstandigheden. Bovendien heeft de zorgaanbieder zelf de termijn van klachtafhandeling overschreden. Dat laatste verdient niet de schoonheidsprijs volgens de commissie, maar weegt niet mee bij het oordeel […]

Cliënt dient klacht te laat in bij De Geschillencommissie, pas na 25 maanden (ipv 12 maanden). Client kan niet aannemelijk maken, dat hem hiervoor geen verwijt treft. Daarom zijn klachten niet ontvankelijk.

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110585

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Iriszorg, gevestigd te Arnhem (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke gezondheidszorg (verder ook te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Cliënt doorliep interne klachtenprocedure niet (geheel)

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: voorwaarden    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 122803

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beroept zich er op dat de cliënt de interne klachtenprocedure niet heeft doorlopen. Volgens de cliënt heeft hij de klacht wel degelijk bij de zorgaanbieder gemeld, maar had hij geen vertrouwen in een constructief gesprek met diegenen met wie hij in conflict is. De commissie stelt vast dat […]

Cliënt heeft bewust geen zorgverzekering. Het ziekenhuis heeft een zorgverzekeraar bereid gevonden de kosten van de operatie te voldoen. De klacht dat dit zonder toestemming van de cliënt is gedaan, kan niet worden behandeld, omdat de klacht niet over de (kwaliteit van de) door het ziekenhuis verleende zorg gaat

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116904

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en HagaZiekenhuis, gevestigd te Den Haag, (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 4 […]

Cliënt heeft geen belang meer heeft bij een beoordeling van zijn klacht over de keuring door een GGD-arts, omdat de gemeentelijke dienst de gevraagde voorziening inmiddels heeft toegekend. Dat de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder tijdens de klachtenprocedure ook contact heeft gehad met een medisch adviseur die op de afdeling van de GGD-arts werkt, is niet onzorgvuldig

Commissie: Publieke Gezondheid    Categorie: Keuring    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120377

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en GGD Haaglanden, gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder), gemachtigde: [naam]. Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Cliënt heeft geen redelijk belang bij een uitspraak, omdat de zorgaanbieder al maatregelen heeft getroffen ten aanzien van de inzage in het medisch dossier. Ook had de cliënt de klachthandeling door de zorgaanbieder af moeten wachten

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113903

In het geschil tussen [Cliënte] wonende te [plaats], en Stichting GGz Centraal, gevestigd te Amersfoort. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 5 maart 2018 heeft […]

Cliënt heeft haar klacht niet binnen 12 maanden nadat zij haar klacht bij de zorgaanbieder heeft kenbaar gemaakt, bij de commissie ingediend.

Commissie: Vrijgevestigde GGZ Praktijken    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109006

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: de consument) en de zorgaanbieder gevestigd te Bilthoven. Behandeling van het geschil   De consument heeft op 3 maart 2017 de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen.   De consument en de zorgaanbieder zijn niet voor de […]

Cliënt heeft het recht om te weten hoeveel uren zorg hij krijgt, zodat hij dat kan vergelijken met het zorgplan

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109915

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.