Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 41-50 van de 481 uitspraken

Cliënt is niet gewezen op de interne klachtenprocedure. Onvoldoende gebleken is dat de cliënt heeft ingestemd met de uitgevoerde ingreep

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116318-2

In het geschil tussen [Client], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn minderjarige zoon [naam], en Stichting Flevoziekenhuis, gevestigd te Almere, (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. […]

Cliënt is niet gewezen op de interne klachtenprocedure. Onvoldoende gebleken is dat de cliënt heeft ingestemd met de uitgevoerde ingreep

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116318-1

In het geschil tussen [Client], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn minderjarige zoon [naam], en Stichting Flevoziekenhuis, gevestigd te Almere, (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. […]

Cliënt is niet onjuist of onvolledig geïnformeerd over de behandeling voor de oogaandoening. Er is ook niet onzorgvuldig gehandeld bij de staaroperatie en de daarna opgetreden complicaties. Wel heeft het ziekenhuis zich niet gehouden aan de afspraak dat cliënt een vaste arts toegewezen zou krijgen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115115

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Academisch Ziekenhuis Leiden, gevestigd te Leiden, (verder te noemen: het ziekenhuis), gemachtigde [naam]. Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de stukken die […]

Cliënt is uitgebreid voorgelicht over het te verwachten resultaat, risico’s, nazorg en complicaties

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118762

In het geschil tussen   [Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Cliënt is zorgvuldig bejegend en onderzocht

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119957

In het geschil tussen   [Client], wonende te [plaats] en Stichting VUmc, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Cliënt kan de vragen van zijn behandelaar als bedreigend hebben ervaren maar de behandelaar bedoelde dat niet zo. Deze slaagde er ondanks meerdere pogingen niet in deze indruk weg te nemen. De zorgaanbieder schoot tijdens de behandeling niet tekort en heeft ook de privacy van cliënt niet geschonden

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110407

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Dimence, gevestigd te Deventer. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Cliënt klaagt niet over de verleende zorg, maar over de afhandeling van de klachten door de zorgaanbieder. Die is volgens de commissie niet onvoldoende geweest

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: Klachtafhandeling    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114416

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Promens Care, gevestigd te Assen. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 21 februari 2018 te Zwolle. De commissie heeft kennisgenomen […]

Client klaagt over tarieven behandeling. Deze zijn echter volgens de landelijke afspraken over DBC systematiek. Er is niet gebleken dat zorginstelling daar onjuiste uitvoering aan heeft gegeven.

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108517

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Rivierduinen, gevestigd te Leiden (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Cliënt krijgt op politiebureau ongevraagd consult. Omdat er geen sprake was van crisis- of bemoeizorg, hoeft hij dat consult niet te betalen.

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Kosten    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109114

In het geschil tussen Cliënt en Dimence, gevestigd te Deventer (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overlegde stukken. Het geschil is ter […]

Cliënt voldeed niet aan de eis om minimaal 4 weken niet te blowen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 117327

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft in zijn klacht aangegeven dat de zorgaanbieder hem heeft laten vallen door hem niet die psychiatrische hulp te bieden die was afgesproken bij de intake. De zorgaanbieder geeft aan dat de behandeling werd beëindigd omdat het stoppen met het gebruik van cannabis niet lukte. Naar aanleiding van de […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.