Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 21-30 van de 1337 uitspraken

Ambulancepersoneel heeft terecht gehandeld

Commissie: Ambulancezorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 134176/161598

Waar gaat de uitspraak over Nadat de cliënt een ambulance heeft gebeld wegens rugpijn, heeft de ambulance hem niet naar het ziekenhuis vervoerd. Achteraf bleek dat hij een klapvoet heeft opgelopen. Hij wenst schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder heeft het ambulancepersoneel juist gehandeld. Er was geen blijk van klachten die zouden kunnen duiden op de ziekte. […]

Ambulante begeleider nodig bij het onderhouden van privétuin

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 28049/28193

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een aandoening aan zijn hersenen, waardoor hij niet goed kan functioneren met veel geluid in zijn omgeving. De cliënt heeft van de zorgaanbieder een stuk privétuin gekregen om te verzorgen. Die kan hij alleen bereiken via de gemeenschappelijke tuin, waar veel geluid is. Hierdoor heeft hij begeleiding […]

Andere aanpak zorgaanbieder had crisissituatie niet kunnen voorkomen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 124519/133887

Waar gaat de uitspraak over De cliënte was onder behandeling bij de zorgaanbieder en vindt dat tijdens deze behandeling de zorgaanbieder haar onvoldoende heeft geïnformeerd over de mogelijkheden om activiteiten te ondernemen. Door de zorgaanbieder werd gezegd dat de cliënte achteruitging omdat zij te veel hooi op haar vork nam en dat zij gas terug […]

Andere diagnose dan gewenst niet aan zorgaanbieder te wijten

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Diagnose    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 123865/134397

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt erover dat zijn zorgvraag niet afdoende werd onderzocht door de zorgaanbieder. De cliënt wenste nader onderzoek. Over het algemeen wordt er geklaagd over de kwaliteit van de zorg en dat de behandeling vroegtijdig is beëindigd. De cliënt verlangt schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat er meerdere onderzoeken zijn […]

Andere instantie is niet beter in staat om het geschil te behandelen

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bevoegdverklaring   Uitkomst: bevoegd   Referentiecode: 14101/27715

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beschikt niet over een klachtencommissie, waardoor de klachten zijn behandeld door een klachtenfunctionaris. Van deze functionaris heeft de cliënt niet vernomen of zijn klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Nu de cliënt zijn klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, komt de zorgaanbieder met het standpunt dat een […]

Andere tarieven in geval van medische ingreep

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: betaling    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 35280/35737

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft van de zorgaanbieder een nota van €509,62 ontvangen voor het verwijderen van een bloedblaar. Cliënt is het hier niet mee eens aangezien op de prijslijst van de zorgaanbieder staat dat de kosten hiervan tussen de €50,- en €150,- kunnen zijn. De zorgaanbieder wijst erop dat cliënt ervoor […]

Arts heeft de mogelijkheid te beslissen een patiënt niet langer door te behandelen als dit medisch gezien niet zinvol is, ook als de patiënt van tevoren heeft aangegeven doorbehandeld te willen worden

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 136994/181325

Waar gaat de uitspraak over? Volgens klager heeft de zorgaanbieder onzorgvuldig gehandeld door de moeder van klager niet door te behandelen en klager daarin geen keus te bieden, waarna zij is komen te overlijden. De moeder verkeerde in een slechte medische situatie; zij had een longtumor, kon niet slikken en had stilstaande stembanden. De moeder […]

Arts heeft gehandeld volgens de toen geldende richtlijn. Ook medicatiebeheer en pijnklachten is adequaat geweest

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117320

In het geschil tussen [Client], wonende te [plaats], en Academisch Ziekenhuis Leiden, gevestigd te Leiden (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Arts heeft onzorgvuldig gehandeld

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: -
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 124359

Waar gaat de uitspraak over Arts had eigen onderzoek moeten verrichten hetgeen hij niet heeft gedaan. Bovendien heeft hij klaagster niet geïnformeerd over de gecorrigeerde brief toegezonden aan de huisarts en heeft hij zich voorafgaand aan consult niet goed laten informeren over de inhoud van het dossier. Klaagster ontvangt een schadevergoeding. Volledige uitspraak In het […]

Arts heeft volgens de richtlijn gehandeld

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: -
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 123784

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft de richtlijn gevolgd en dienovereenkomstig gehandeld. Het is niet aan de commissie om een wetenschappelijke discussie te voeren over de juistheid van de inhoud van de richtlijn. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting NKCV, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: de […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.