Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 31-40 van de 1588 uitspraken

Andere aanpak zorgaanbieder had crisissituatie niet kunnen voorkomen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 124519/133887

Waar gaat de uitspraak over De cliënte was onder behandeling bij de zorgaanbieder en vindt dat tijdens deze behandeling de zorgaanbieder haar onvoldoende heeft geïnformeerd over de mogelijkheden om activiteiten te ondernemen. Door de zorgaanbieder werd gezegd dat de cliënte achteruitging omdat zij te veel hooi op haar vork nam en dat zij gas terug […]

Andere diagnose dan gewenst niet aan zorgaanbieder te wijten

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Diagnose    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 123865/134397

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt erover dat zijn zorgvraag niet afdoende werd onderzocht door de zorgaanbieder. De cliënt wenste nader onderzoek. Over het algemeen wordt er geklaagd over de kwaliteit van de zorg en dat de behandeling vroegtijdig is beëindigd. De cliënt verlangt schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat er meerdere onderzoeken zijn […]

Andere instantie is niet beter in staat om het geschil te behandelen

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bevoegdverklaring   Uitkomst: bevoegd   Referentiecode: 14101/27715

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beschikt niet over een klachtencommissie, waardoor de klachten zijn behandeld door een klachtenfunctionaris. Van deze functionaris heeft de cliënt niet vernomen of zijn klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Nu de cliënt zijn klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, komt de zorgaanbieder met het standpunt dat een […]

Andere tarieven in geval van medische ingreep

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: betaling    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 35280/35737

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft van de zorgaanbieder een nota van €509,62 ontvangen voor het verwijderen van een bloedblaar. Cliënt is het hier niet mee eens aangezien op de prijslijst van de zorgaanbieder staat dat de kosten hiervan tussen de €50,- en €150,- kunnen zijn. De zorgaanbieder wijst erop dat cliënt ervoor […]

Arts deelt per abuis foto’s operatie cliënte op sociale media

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: -

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft een neuscorrectie ondergaan bij de zorgaanbieder. De arts heeft voor en na de correctie foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn door de arts, ondanks herhaald protest van de cliënte, gedeeld op sociale media. Volgens cliënt is haar klacht onvoldoende serieus behandeld. De zorgaanbieder heeft excuses aangeboden voor het […]

Arts geeft heftige diagnose te midden van andere patiënten; commissie verklaart klacht ten dele gegrond

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: dienstverlening/ bejegening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 205014/216798

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft betrekking op de bejegening richting klaagster en haar inmiddels overleden echtgenoot door een longarts en een verpleegkundige van de zorgaanbieder. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Arts handelt hoe redelijk handelende arts moet handelen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: zorgvuldigheid/ schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 213495/221561

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is niet tevreden over het resultaat van een buikwandcorrectie en liposuctie aan haar flanken en vordert van de zorgaanbieder een schadevergoeding om elders een hersteloperatie te laten uitvoeren. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder geen resultaats- maar een inspanningsverplichting heeft met betrekking tot de operatie. De operatie […]

Arts heeft cliënt voldoende geïnformeerd, cliënt krijgt geen schadevergoeding

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 205682/215779

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft de ziekte van Peyronie, een ziekte die verkromming van de penis veroorzaakt. Op 29 oktober 2020 heeft de uroloog een operatie uitgevoerd. De klacht van de cliënt houdt in dat de uroloog onvoldoende informatie heeft gegeven over de mogelijke gevolgen van de ingreep, terwijl die gevolgen in […]

Arts heeft de mogelijkheid te beslissen een patiënt niet langer door te behandelen als dit medisch gezien niet zinvol is, ook als de patiënt van tevoren heeft aangegeven doorbehandeld te willen worden

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 136994/181325

Waar gaat de uitspraak over? Volgens klager heeft de zorgaanbieder onzorgvuldig gehandeld door de moeder van klager niet door te behandelen en klager daarin geen keus te bieden, waarna zij is komen te overlijden. De moeder verkeerde in een slechte medische situatie; zij had een longtumor, kon niet slikken en had stilstaande stembanden. De moeder […]

Arts heeft gehandeld volgens de toen geldende richtlijn. Ook medicatiebeheer en pijnklachten is adequaat geweest

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117320

In het geschil tussen [Client], wonende te [plaats], en Academisch Ziekenhuis Leiden, gevestigd te Leiden (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.