Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 31-40 van de 481 uitspraken

Buikwandbreuk. De cliënt behoefde voorafgaand aan de operatie niet geïnformeerd te worden over (de afmeting) van de gebruikte materialen. Ook is aangegeven dat er geen garantie kon worden gegeven dat de klachten met zekerheid zouden verdwijnen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111343

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam, gevestigd te Rotterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Cliënt dient klacht te laat in bij De Geschillencommissie, pas na 25 maanden (ipv 12 maanden). Client kan niet aannemelijk maken, dat hem hiervoor geen verwijt treft. Daarom zijn klachten niet ontvankelijk.

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110585

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Iriszorg, gevestigd te Arnhem (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke gezondheidszorg (verder ook te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Cliënt heeft bewust geen zorgverzekering. Het ziekenhuis heeft een zorgverzekeraar bereid gevonden de kosten van de operatie te voldoen. De klacht dat dit zonder toestemming van de cliënt is gedaan, kan niet worden behandeld, omdat de klacht niet over de (kwaliteit van de) door het ziekenhuis verleende zorg gaat

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116904

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en HagaZiekenhuis, gevestigd te Den Haag, (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 4 […]

Cliënt heeft geen belang meer heeft bij een beoordeling van zijn klacht over de keuring door een GGD-arts, omdat de gemeentelijke dienst de gevraagde voorziening inmiddels heeft toegekend. Dat de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder tijdens de klachtenprocedure ook contact heeft gehad met een medisch adviseur die op de afdeling van de GGD-arts werkt, is niet onzorgvuldig

Commissie: Publieke Gezondheid    Categorie: Keuring    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120377

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en GGD Haaglanden, gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder), gemachtigde: [naam]. Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Cliënt heeft geen redelijk belang bij een uitspraak, omdat de zorgaanbieder al maatregelen heeft getroffen ten aanzien van de inzage in het medisch dossier. Ook had de cliënt de klachthandeling door de zorgaanbieder af moeten wachten

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113903

In het geschil tussen [Cliënte] wonende te [plaats], en Stichting GGz Centraal, gevestigd te Amersfoort. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 5 maart 2018 heeft […]

Cliënt heeft haar klacht niet binnen 12 maanden nadat zij haar klacht bij de zorgaanbieder heeft kenbaar gemaakt, bij de commissie ingediend.

Commissie: Vrijgevestigde GGZ Praktijken    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109006

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: de consument) en de zorgaanbieder gevestigd te Bilthoven. Behandeling van het geschil   De consument heeft op 3 maart 2017 de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen.   De consument en de zorgaanbieder zijn niet voor de […]

Cliënt heeft het recht om te weten hoeveel uren zorg hij krijgt, zodat hij dat kan vergelijken met het zorgplan

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109915

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Cliënt heeft vanwege de vertraging in de levering van de rolstoel/handbike geestelijk geleden. Daarnaast heeft cliënt te weinig (tijdige) zorg en begeleiding ontvangen. Daarvoor dient een schadevergoeding betaald te worden

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114309

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Siza, gevestigd te Arnhem. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. De mondelinge behandeling van het geschil heeft plaatsgevonden […]

Cliënt heeft verschillende klachten over de uitvoering van de zorg die de patiënt heeft gekregen, de manier waarop de zorginstelling met de patiënt is omgegaan en de door de zorginstelling verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. De commissie verklaart de klachten ongegrond. De behandeling is uitgevoerd door een BIG-geregistreerde psychiater. Bij de behandeling zijn de normen uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst nageleefd

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119895

In het geschil tussen [Naam patiënt], wonende te [plaats] (verder te noemen: de patiënt) en Stichting GGz Centraal, gevestigd te Amersfoort (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie […]

Cliënt is niet aan zijn lot overgelaten. Begeleiding heeft geen onacceptabel risico genomen door de opgelegde schorsingsmaatregel uit te voeren

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117801

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Anton Constandse, gevestigd te Den Haag  (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.