Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 1111-1120 van de 1331 uitspraken

Werk werd zorgaanbieder bijna onmogelijk gemaakt: vermindering zorgmomenten terecht

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 67384/97679

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is met de zorgaanbieder een zorgovereenkomst aangegaan voor vijf zorgmomenten per dag. De zorgaanbieder heeft dit eenzijdig teruggebracht naar minder en stuurde regelmatig personeel dat niet in staat was om de cliënte op een verantwoorde manier uit bed te tillen, daarom heeft de cliënte een paar keer personeel […]

Werkwijze zorgaanbieder tijdens het bemiddelingstraject was volgens cliënt partijdig

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 89586/115219

Waar gaat de uitspraak over De cliënt stelt dat de zorgaanbieder niet goed heeft gehandeld op 5 punten tijdens de begeleiding van de cliënt naar aanleiding van een huisverbod van zijn ex-vrouw. Zo was één van de werknemers en de werkwijze partijdig, bemoeiden twee werknemers zich ongevraagd met zijn zaken, werd het gespreksverslag niet aangepast […]

Wet BPOZ. Alleen de klacht over de kwaliteit van de medische zorg kan behandeld worden

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: consument aan voorwaarden voldaan    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: deels ontvankelijk/deels niet-ontvankelijk   Referentiecode: 5814/14194

Waar gaat de uitspraak over Cliënt is op grond van de Wet BOPZ gedwongen opgenomen in de instelling van de zorgaanbieder. De klachten van de gemachtigde van cliënt die betrekking hebben op de opheffing van de rechterlijke machtiging (RM), het ontslag uit de instelling en de wijziging van de curatele kan de commissie niet behandelen. […]

Wijze van behandeling en bejegening op longpoli

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: bejegening    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 104801/140000

Waar gaat de uitspraak over? Door 2 verpleegkundigen is tegen cliënt gezegd dat zij moest stoppen met medicatie voor bronchitis. De longarts reageerde daarna heel heftig en boos. De zorgaanbieder heeft onderzoek gedaan naar de identiteit van de verpleegkundigen. Er valt niet meer te achterhalen wie de verpleegkundigen zijn geweest. De zorgaanbieder heeft een andere […]

Wijze van controle identiteit van patiënten door zorgaanbieder

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 139478/158522

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is diabetespatiënt en heeft zich voor bloedafname gemeld in het ziekenhuis van de zorgaanbieder. Op de vraag naar zijn geboortedatum heeft de cliënt de laborante zijn identiteitsbewijs getoond. Er werd cliënt medegedeeld dat bij de weigering van het noemen van zijn geboortedatum een bloed zou worden afgenomen. De […]

Wijze van omgaan met verzoek tot indicatie voor persoonsgebonden budget cliënte

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 130818/15500

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de klager verliep het contact met de zorgverlener verliep stroef en onplezierig. De indicatie werd niet verleend. De klager verwijt de zorgaanbieder een zevental punten. Klager verlangt een vergoeding van de schade die de cliënte daardoor heeft geleden die hij begroot op € 4.164,96. De zorgaanbieder stelt dat de […]

Wijze van verslaglegging medisch dossier cliënt, planning en communicatie zorgaanbieder niet op orde

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 49714/60287

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over een nota voor een consult die volgens hem veel te hoog is en over de manier van planning, verslaglegging en communicatie door de zorgaanbieder. Het patiëntendossier was niet op orde en er ontbraken gegevens uit verschillende jaren. Daarnaast kan de cliënt geen jaarlijkse afspraak krijgen terwijl […]

Wijziging advies van operatie naar conservatieve multidisciplinaire behandeling bij een liesbreuk was niet verkeerd

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: -

Waar gaat de uitspraak over Vanwege verschillende klachten in het lies/buikspieren-gebied was cliënt in behandeling in het ziekenhuis. De door de chirurg ingeplande operatie aan de liesbreuk aan beide kanten, is door de sportarts ten onrechte gecanceld, omdat een operatie wel noodzakelijk is. De commissie oordeelt anders: een multidisciplinaire behandeling was geen verkeerd behandeladvies. Dat […]

Wilsbekwame cliënt mag zelf beslissen over reanimatiebeleid ondanks volmacht

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 168648/175203

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster stelt dat zorgaanbieder ten onrechte heeft geregistreerd dat partner van klaagster, cliënt, niet gereanimeerd wenst te worden. Klaagster is door cliënt tot gevolmachtigde benoemd en vindt dat zorgaanbieder contact met haar had moeten opnemen over het reanimatiebeleid van cliënt. Zorgaanbieder stelt dat op de dag waarop cliënt is opgenomen […]

Wkkgz bestond nog niet toen zorgovereenkomst gesloten werd: commissie is niet bevoegd

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 86252/113569

Waar gaat de uitspraak over Na een verwijzing door de huisarts is er voor de cliënt een behandeling gestart door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft de diagnose Asperger gesteld, maar de cliënt is het hier niet mee eens. Hij vindt dat er onvoldoende naar hem is geluisterd en dat na de behandeling zijn klacht erger […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.