Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 1091-1100 van de 1337 uitspraken

Verwijderen tatoeages; de laserbehandeling heeft geleid tot een brandwond die is gaan ontsteken waardoor de consument de schade heeft geleden; immateriële schadevergoeding.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107994

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2016 door de ondernemer bij de consument uitgevoerde behandeling (verwijderen tatoeages), waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 75,–. De consument heeft op 28 juni 2016 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Verzoek om kop koffie door partner van cliënt leidt tot klachten over bejegening

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: voorwaarden    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 121687

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft een klacht over de bejegening van zijn echtgenote, wanneer zij een servicemedewerker om een kop koffie vraagt. Naar aanleiding van dat incident vindt er een gesprek plaats met de dochter en schoondochter van de cliënt en later komt dit ook aan de orde tijdens een familiegesprek. Cliënt klaagt […]

Verzorging van cliënt in instelling van zorgaanbieder

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 170910/174350

Waar gaat de zaak over? Klaagster en autistische zoon (hierna: cliënt)  wonen sinds 2016 in Nederland en verhuizen in 2018 van AZC Musselkanaal naar AZC Burgum. Ondanks van een sociaal medisch advies kreeg klaagster geen geschikte woonruimte voor cliënt. Na melding Veilig Thuis is cliënt overgeplaatst naar een instelling van zorgaanbieder. Klaagster stelt dat de […]

Voldoende informatieverschaffing en vooronderzoek verricht door zorgaanbieder bij borstvergrotende operatie.

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Uitvoering behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106719 - 2017

In het geschil tussen: Cliënte en de Velthuiskliniek, gevestigd te Hilversum (verder te noemen: de kliniek) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Volgens cliënt heeft KNO-arts onzorgvuldig gehandeld met verminkt oor tot gevolg

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 58776/63030

Waar gaat de uitspraak over In 2014 blijkt het moedervlekje op het oor van de cliënt een niet kwaadaardige afwijking te zijn. De cliënt stelt dat de KNO-arts hem niet heeft geïnformeerd dat het moedervlekje op zijn oor kan uitgroeien tot een melanoom. Wat nu het geval is. Volgens de cliënt heeft de KNO-arts onzorgvuldig […]

Volgens cliënt kan kwaliteit van zorg niet gewaarborgd worden door inzet flexkrachten

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 78720/84595

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder de toezegging om met een vast team van krachten zorg te verlenen niet nakomt. Er worden flexkrachten ingezet die niet goed bekend zijn met de cliënt, waardoor niet de juiste en verantwoorde zorg wordt geboden. De zorgaanbieder stelt dat er geen sprake kan zijn […]

Volgens cliënte komen complicaties na toupetoperatie door gebrek aan zorgvuldigheid van zorgaanbieder

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 22661/27734

Waar gaat de uitspraak over De cliënte onderging een toupetoperatie, waarbij het bovenste deel van de maag met behulp van een manchet om de slokdarm is gezet en de scheur in het middenrif deels is gedicht. Ondanks een geslaagde operatie, is de cliënte opnieuw opgenomen bij de zorgaanbieder wegens ernstige maagklachten. De zorgaanbieder heeft een […]

Voor de behandeling van borstkanker is gekozen voor medicijnen die een negatief effect op het hart kunnen hebben Tijdens de ingezette behandeling is de pompfunctie van het hart bij reguliere controles steeds binnen acceptabele grenzen gebleven. Geen onzorgvuldigheid.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112253

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Voor de zorgaanbieder was niet kenbaar dat de cliënt niet gereanimeerd wilde worden. De enkele verklaring van de partner van de cliënt is daarvoor niet voldoende. Het gezondheidsbelang van de echtgenote rechtvaardigde het zoeken naar medicijnen om mogelijke oorzaken uit te sluiten

Commissie: Ambulancezorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116851

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Regionale Ambulancevoorziening Fryslân, gevestigd te Drachten (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 september […]

Voor het gemiste eerste consult mag de zorgaanbieder kosten in rekening brengen, maar cliënt hoeft niet het volledige bedrag te betalen

Commissie: Osteopathie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112909

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en [naam zorgaanbieder], gevestigd te Blaricum. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Osteopathie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overlegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.