Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 1121-1130 van de 1312 uitspraken

Ziekte werknemer is geen reden om klacht niet in behandeling te nemen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Klachtenbehandeling    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 42124/56775

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder over het gedrag van een ervaringsdeskundige. Deze ervaringsdeskundige heeft zich onprofessioneel gedragen en heeft grensoverschrijdend gedrag vertoont richting de cliënt. De zorgaanbieder heeft de klacht niet serieus genomen en stelt de behandeling steeds uit, terwijl de ervaringsdeskundige gewoon […]

Zoals cliënte wenste, is haar medisch dossier reeds vernietigd. Omdat cliënte daarmee geen redelijk belang meer heeft bij een uitspraak van de commissie, wordt de klacht niet behandeld

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112849

In het geschil tussen [Klaagster] wonende te [plaats], en Parnassia Groep B.V., (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 1 juni 2018, te Den Haag. […]

Zorg en begeleiding van cliënt door zorgaanbieder

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 130606/161488

Waar gaat de uitspraak over? Vertegenwoordiger van cliënt stelt dat zorgaanbieder niet in staat is om cliënt de zorg en begeleiding te bieden die de cliënte nodig heeft, waardoor er meerdere escalaties hebben plaatsgevonden. De wettelijk vertegenwoordigers vonden het niet langer verantwoord en hebben de cliënte sinds de vakantie thuisgehouden. Daarom menen zij dat zij […]

Zorg niet altijd volgens zorgplan verleend door stemming en wensen van cliënte

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 15397/20213

Waar gaat de uitspraak over De gemachtigde van de cliënte klaagt dat aan de cliënte niet altijd volgens het zorgplan zorg wordt verleend, met name de fysio- en ergotherapie. De cliënte gaat hierdoor fysiek en mentaal achteruit. De commissie geeft aan dat ter zitting is gebleken dat de zorg niet altijd volgens het zorgplan wordt […]

Zorg- en leefplan is goed nageleefd door zorgaanbieder

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 98341/117124

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is vanwege haar diabetes type I diagnose bij het verpleegkundig kinderdagverblijf van de zorgaanbieder ondergebracht. Volgens de oma van de cliënte houdt de zorgaanbieder zich regelmatig niet aan het vooraf opgestelde zorg- en leefplan en is het meerdere keren voorgekomen dat de cliënte bij het ophalen een extreem […]

Zorgaanbieder bemoeide zich niet met aanvraag huurtoeslag, kon gemachtigde daarom niet informeren

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: informatie(verstrekking)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 122951

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde van cliënte heeft hij schade geleden, omdat de zorgaanbieder hem niet geïnformeerd heeft over de door cliënt aangevraagde huurtoeslag. Die toeslag is door de Belastingdienst teruggevorderd. De zorgaanbieder stelt dat het behandelteam geen enkele bemoeienis gehad met de aanvraag van de huurtoeslag en de toekenning daarvan aan […]

Zorgaanbieder beschikte over beperkte gegevens. Gezien de uiterlijke verschijningsvorm van de bolvormige afwijking in het hoofd heeft zorgaanbieder niet tot andere diagnose kunnen komen.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 139638/175207

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënte is een bolvormige afwijking in haar hoofd ten onrechte aangemerkt als een cyste in plaats van een tumor. De neuroloog is bovendien betrokken geweest bij de klachtenprocedure van de zorgaanbieder en hij is lid van het tuchtcollege. Volgens de zorgaanbieder is de diagnose in 2019 achteraf bezien niet […]

Zorgaanbieder bood voldoende ondersteuning ten tijde van begeleid wonen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On) zorgvuldigheidbejegening    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 125261/133542

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de kwaliteit van de begeleiding door de zorgaanbieder gedurende de periode waarin de cliënt beschermd heeft gewoond op een locatie van de zorgaanbieder. De cliënt is geplaatst met bewoners met wie hij geen aansluiting had en voelde zich niet gehoord of begrepen. Ook klaagt de cliënt […]

Zorgaanbieder controleert patiënt niet fysiek volgens afspraak, maar handelt niet onzorgvuldig

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 50377/61377

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de zorgverlening aan haar moeder in de nacht van haar overlijden. Volgens de klaagster is de zorgaanbieder nalatig geweest, omdat er geen uitvoering is gegeven aan de door haar met de vervangende arts gemaakte afspraak om regelmatig fysiek bij haar moeder te kijken. De klaagster stelt […]

Zorgaanbieder deed onterechte melding bij Veilig Thuis

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 135635/163244

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld door een melding bij Veilig Thuis te doen, zonder dit eerst te overleggen met de mentor dan wel de familie. De mentor verlangt dat de zorgaanbieder erkent dat de melding onterecht was. Ook vordert de mentor een immateriële schadevergoeding van € […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.