Uitvoering behandelingsovereenkomst

  • Home >>
  • Uitvoering behandelingsovereenkomst

Na een val van cliënt is niet adequaat gereageerd, de postbezorging was niet steeds op orde en de reactie van de zorgaanbieder op de klachtenreeksen is ontoereikend geweest. Het ontbreken van een medische verklaring van de zorgaanbieder heeft niet geleid tot het instellen van een volledige bewindvoering, in plaats van beperkte bewindvoering. De daardoor geleden schade hoeft daarom niet vergoed te worden

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] namens [cliënt], gewoond hebbende te Amsterdam en Stichting Amsta, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

De bloedsuikerspiegel van de vader van klaagster is niet op de juiste wijze of frequentie door de zorginstelling gecontroleerd. Daarmee heeft de zorginstelling onjuist gehandeld. De verlangde schadevergoeding kan niet worden toegewezen, omdat klaagster de omvang van de schade niet duidelijk heeft gemaakt

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], nabestaande van wijlen [naam], en Markenheem, gevestigd te Doetinchem. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

ADL-zorg. “Juridisering” van het geschil heeft de overhand gekregen, waardoor de hulpvraag van cliënte naar de achtergrond is verdreven. Cliënt had een pro actieve houding van de zorgaanbieder mogen verwachten

In het geschil tussen: mevrouw [naam], wonende te [woonplaats], (verder te noemen: de cliënte), gemachtigde: mevrouw [naam gemachtigde] ([naam kantoor gemachtigde cliënte]) en Stichting Wassenaarse Zorgverlening, gevestigd te Wassenaar, (verder te noemen: de zorgaanbieder), gemachtigde: [naam gemachtigde zorgaanbieder] ([naam kantoor gemachtigde zorgaanbieder]). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door […]

Lees verder

Het toezicht op de gesloten afdeling van het woonzorgcentrum voldoet niet. Ook het aanbod aan activiteiten schiet tekort. Klacht gegrond

In het geschil tussen   [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest, gevestigd te Delft. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

De incidenten die zich hebben voorgedaan, hadden voorkomen kunnen worden als de kwaliteit van zorg zou hebben voldaan aan de gestelde norm. Klacht gegrond

In het geschil tussen   [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting De Bilthuysen, gevestigd te Utrecht Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft bij de uitvoering van de zorgovereenkomst steken laten vallen. De cliënt vroeg wel om een schadevergoeding maar heeft dit niet onderbouwd, daarom kent de commissie geen schadevergoeding toe

In het geschil tussen [Cliënt], zoon en erfgenaam van [naam moeder cliënt], wonende te [plaats] en De Zellingen, gevestigd te Capelle aan den IJssel. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder

Door onvoldoende informatieverstrekking aan de vertegenwoordiger van de cliënte, was de zorgverlening niet zoals verwacht had mogen worden. Schadevergoeding gedeeltelijk toewijsbaar

In het geschil tussen [Gemachtigde] in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van haar moeder, [cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Ruitersbos, gevestigd te Breda. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Lees verder

Voldoende informatieverschaffing en vooronderzoek verricht door zorgaanbieder bij borstvergrotende operatie.

In het geschil tussen: Cliënte en de Velthuiskliniek, gevestigd te Hilversum (verder te noemen: de kliniek) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Klaagster onvoldoende geïnformeerd over afhandeling klachtonderdelen. Geen sprake van structurele tekortkomingen door de zorgaanbieder; veiligheid van klaagster is niet in het geding geweest.

In het geschil tussen: Cliënt en Stichting Attent Zorg en Behandeling (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil   De cliënt heeft bij klachtenformulier van 21 april 2017 de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen.   Klaagster en de zorgaanbieder zijn niet […]

Lees verder

Het alarmsysteem functioneerde niet goed, de zorgaanbieder heeft dit erkend en het systeem vervangen, andere delen van de klacht over de kwaliteit van de zorgverlening zijn ongegrond.

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Sint Jacob, gevestigd te Haarlem (hierna te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder