Uitvoering behandelingsovereenkomst

  • Home >>
  • Uitvoering behandelingsovereenkomst

Vakkundig specialist moet afzien van behandeling wanneer gewenste resultaat niet kan worden bereikt

Waar gaat de uitspraak over De consument wil een nabehandeling microblading voor haar wenkbrauwen, waarover zij zich laat informeren door de ondernemer. Na de behandeling ontstaat tussen partijen discussie over het resultaat en wat de consument op basis van de – vooraf gegeven – informatie mocht verwachten. De ondernemer voert aan dat zij enkel minimale […]

Lees verder

Consument niet tevreden over cryolipolyse behandeling

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een aantal cryolipolyse behandelingen ondergaan bij de ondernemer. Na afloop van de tweede sessie is onduidelijkheid ontstaan over de betaling. Aan de consument is verzocht om € 300,– te betalen, terwijl bij de behandeling blaartjes zijn ontstaan en de consument van mening is dat de eerder betaalde […]

Lees verder

Gezien de eerdere nalatigheid bij de uitvoering van de ADL-zorg wordt de zorgaanbieder verplicht de communicatie zo in te richten dat het voor de gemachtigde van de cliënt inzichtelijk wordt welke ADL taken dagelijks zijn uitgevoerd

In het geschil tussen   [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Domus Magnus BV, gevestigd te Haarlem, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft met “keukentafellijstjes” de voorwaarden opgesteld waaronder de zorgverlening van de echtgenoot van klaagster zou worden uitgevoerd. Klager heeft zich daaraan ook gebonden door de zorgverleningsovereenkomst niet op te zeggen. De zorgaanbieder heeft aannemelijk gemaakt dat zij niet zo maar een bepaalde medewerker kon vervangen

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Stichting Buurtzorg Nederland, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder

Klager heeft haar standpunt omtrent de medische behandeling, onhygiënische omstandigheden, medicatie en verpleging, niet onderbouwd

In het geschil tussen De erven van [patiënt], (verder te noemen: klaagster) en Stichting Woonzorgcentra Flevoland, gevestigd te Lelystad, (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.De commissie heeft kennis genomen […]

Lees verder

Na een val van cliënt is niet adequaat gereageerd, de postbezorging was niet steeds op orde en de reactie van de zorgaanbieder op de klachtenreeksen is ontoereikend geweest. Het ontbreken van een medische verklaring van de zorgaanbieder heeft niet geleid tot het instellen van een volledige bewindvoering, in plaats van beperkte bewindvoering. De daardoor geleden schade hoeft daarom niet vergoed te worden

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] namens [cliënt], gewoond hebbende te Amsterdam en Stichting Amsta, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder