Registreren

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie biedt zorgaanbieders de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.

Zorgverlener registreert zich via zijn laptop bij De GeschillencommissieBent u nog niet aangesloten bij een geschilleninstantie? Geen nood: wij kunnen u snel en doeltreffend alsnog helpen om aan deze verplichting te voldoen.

Aansluiten

U kunt zich op twee manieren bij ons aansluiten:

Individuele aansluiting
U sluit zich aan bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De jaarlijkse registratiekosten voor de Commissie Zorg Algemeen zijn € 195,- excl. BTW, deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Wanneer u als zorgaanbieder geen geschillen hebt, is dit alles wat u hoeft te betalen.

Aansluiting via een branche
U bent of wordt lid van een aangesloten brancheorganisatie. Kijk welke brancheorganisaties participeren in een geschillencommissie binnen De Geschillencommissie Zorg. Bent u aangesloten bij een van de branches, neem dan contact met hen op over registratie.

Behandelingskosten

Als u onverhoopt een geschil krijgt met een cliënt, betaalt u de kosten voor behandeling van de klacht. Lees meer over de hoogte van de behandelingskosten.

Voordelen

Als u zich aansluit bij De Geschillencommissie Zorg, voldoet u niet alleen aan de Wkkgz, maar u profiteert ook van de andere voordelen.

Terug naar boven