Inname


Op deze pagina vindt u informatie over de Inname van de klacht. Tijdens deze fase bepalen we welke Commissie uw klacht kan behandelen. We maken een digitaal account voor u aan en vragen u om aanvullende informatie toe te voegen aan uw zaak. In deze fase moet u ook klachtengeld betalen.

Om de behandeling van uw klacht niet te lang te laten duren, vragen we u binnen een maand te reageren. Als we alle stukken hebben gekregen en u het klachtengeld heeft betaald, beoordelen of we uw klacht kunnen behandelen.

Wat hebben wij voor u gedaan?

We beoordeelden de informatie die u ons eerder toe stuurde en bepaalden bij welke Commissie uw klacht hoort en welke aanvullende informatie wij van u nodig hebben.

Digitaal account
We maakten voor u een een online account aan. Hiermee kunt u zelf de zaak online volgen en stukken aan de zaak toevoegen. Vragen en updates sturen wij naar uw e-mailadres.

Inloggen
U heeft van ons een mail ontvangen met uw gebruikersnaam. In een aparte mail krijgt u een mail met een link. Daar kunt u uw wachtwoord aanmaken.

Lukt het u niet om in te loggen, neem dan contact met ons op, we helpen u graag!

Wat verwachten wij van u?

Voordat we verder kunnen gaan hebben we aanvullende informatie van u nodig en vragen we u om een aantal dingen te doen.

1. Invullen aanvullende vragen
We verzoeken u om aanvullende vragen te beantwoorden via het vragenformulier. Uw antwoorden op de aanvullende vragen geven een totaalbeeld van de klacht. We vragen u het formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. De commissie zal de klacht beoordelen op basis van de gegevens die u hier invult.

Aan het eind van het formulier gaat u akkoord met het reglement van de Commissie. Leest u dit goed door, alvorens u akkoord gaat. Als u het ondertekent betekent dit dat u zich zult houden aan de procedure en de (eventuele) uitspraak van de Commissie. Alle zorgaanbieders die bij ons zijn aangesloten hebben ook afgesproken zich te houden aan het reglement en de uitspraak van de Commissie.

2. Documenten toevoegen
We vragen u om specifieke documenten toe te voegen, die wij nu nog niet in uw zaak hebben. Deze documenten zijn noodzakelijk voor de Commissie om uw klacht goed te kunnen beoordelen. U mag uiteraard zelf ook documenten toevoegen die u belangrijk vindt voor uw klacht. Eerder ontvangen documenten zijn al onderdeel van uw zaak geworden. Om de zaak overzichtelijk te houden verzoeken wij u die stukken niet nogmaals toe te voegen. U voegt documenten toe tijdens het invullen van het formulier of op een later moment, in uw digitale zaak. 

3. Kosten voldoen
We berekenen kosten voor de behandeling van uw klacht en noemen dit klachtengeld. De factuur voor het klachtengeld krijgt u van ons toegestuurd. Dit bedrag krijgt u (deels) terug wanneer de Commissie u (deels) gelijk geeft. Lees meer over het klachtengeld.

4. Op tijd indienen
Om te zorgen dat de procedure niet te lang duurt en er binnen redelijke termijn een oplossing komt voor u en de zorgaanbieder, verzoeken we u met nadruk om binnen een maand de gevraagde aanvullende informatie in te dienen. Als u niet binnen een maand reageert, stoppen we de behandeling en sluiten wij uw zaak. Hoe eerder u reageert, des te eerder kunnen we verder met de behandeling van uw klacht om tot een oplossing te komen.

Wat kunt u van ons verwachten en gaan wij daarna doen?

Als u alle vragen heeft beantwoord en de aanvullende informatie heeft ingediend, nemen we uw klacht verder in behandeling. Bij twijfel vragen we de Commissie of we de klacht inhoudelijk mogen behandelen (voorbeslissing). Wij proberen u binnen een 2 tot 3 weken te laten weten of we uw klacht in behandeling kunnen nemen. U krijgt hierover apart bericht.

Als uw klacht gaat om een rekening en u moet deze nog betalen (openstaande factuur), dan vragen we u om in het vragenformulier in te vullen of u deze heeft betaald. Als er nog sprake is van een openstaande rekening, dan moet dat bedrag bij ons in 'in depot' gestort worden. Wij sturen u voor die depotstorting na beoordeling van het ingevulde vragenformulier een factuur.

We bekijken de ingediende (aanvullende) informatie. Er zijn dan twee opties:

WEL BEHANDELEN
We kunnen uw klacht wel behandelen

NIET BEHANDELEN
We kunnen uw klacht niet behandelen

Als we alles gecontroleerd en ontvangen hebben en we de klacht kunnen behandelen, dan vragen wij de zorgaanbieder om zijn reactie op uw klacht.

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken op werkdagen via telefoonnummer 070 - 310 53 80.

Volgende fase in deze stap: Behandelen

Stapsgewijs werken we samen aan dé oplossing van uw klacht:

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."