Besluiten

Zitting

Onder deze stap vallen de zitting van de Commissie en de uitspraak door de commissie.

Wat verwachten we van u?

We hechten grote waarde aan uw aanwezigheid en vragen u daarom aan ons door te geven of u bij de zitting aanwezig zult zijn. Dit is overigens niet verplicht. Als u naar de zitting komt, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs of paspoort); hier kan naar gevraagd worden.

Naast de zitting op locatie, is het ook mogelijk de zitting digitaal bij te wonen via ZOOM.

U wilt wel, maar kunt u niet op de dag van de zitting
Wij hebben ons best gedaan om de zitting dicht bij u in de buurt te organiseren. Dat dit niet altijd lukt heeft onder andere te maken met de snelheid van de procedure.

Als u niet kunt komen, mag u wel iemand namens u laten komen (gemachtigde). U moet ons dan laten weten wie er namens u naar de zitting gaat. Ook moet u deze persoon voor de zitting machtigen. Dit doet u door ons de naam van de gemachtigde door te geven met uw akkoord en handtekening. U kunt deze machtiging via ‘toegang tot mijn zaak’ voor de zitting indienen. De gemachtigde kan deze machtiging overigens ook laten zien tijdens de zitting.

U krijgt altijd een uitnodiging voor de zitting
In de uitnodiging staat de datum, tijd en locatie waarop de zitting zal plaatsvinden. U krijgt daar ook bij te horen of u aanwezig mag zijn.

Termijn indienen documenten
U kunt, net als de andere partij, tot 5 werkdagen voor zittingsdatum documenten toevoegen aan uw zaak.

Van documenten die binnen 5 werkdagen voor de zitting worden toegevoegd, bepaalt de Commissie of ze worden meegenomen in de behandeling van het geschil.

De dag van de zitting: melden bij de receptie
Om de zitting goed te laten verlopen is het belangrijk dat de Commissie weet dat u er bent. Meld u zich daarom altijd  bij de receptie. 

Te laat
Het is belangrijk dat u ongeveer 10 minuten voordat de zitting begint aanwezig bent. Als u te laat dreigt te komen, bijvoorbeeld door een file of treinvertraging, laat dit dan zo snel mogelijk weten. U kunt dit doorgeven aan de receptie van de zittingslocatie. Het telefoonnummer treft u op de uitnodiging aan.  De Commissie kan de zitting niet uitstellen en zal uw zaak dan behandelen zonder dat u er bij bent. Bent u te laat aanwezig, maar is de behandeling van uw zaak nog bezig? De voorzitter beslist dan of u nog naar binnen mag.

Wie zitten er in de Commissie?
In de zittingszaal is een Commissie van drie personen aanwezig. In het midden zit de voorzitter en daarnaast, aan beide zijden van de voorzitter, twee Commissieleden. De voorzitter is benoemd door De Geschillencommissie. Naast de Commissie is er een secretaris aanwezig. 

Eén van de Commissieleden is voorgedragen door de betrokken brancheorganisatie. Het andere Commissielid is voorgedragen door een consumenten- of patiëntenorganisatie. Bij een zakelijke klacht wordt het Commissielid voorgedragen door MKB Nederland. De secretaris ondersteunt de commissie bij het oordelen over het geschil.

De voorzitter en de leden van de Commissie zijn benoemd door het bestuur van De Geschillencommissie. Zij zijn volledig onafhankelijk en onpartijdig. Hoewel de Commissieleden zijn voorgedragen door een van de genoemde organisaties, betekent dit niet dat zij de belangen van één van de partijen (moeten) behartigen. 

Wat gebeurt er tijdens de zitting en wat verwachten we van u?
Als u binnenkomt vraagt de voorzitter u (en de zorgaanbieder) om te gaan zitten. Daarna stelt hij zichzelf en de Commissieleden aan u voor. 

De voorzitter heeft de leiding tijdens de zitting. Hij vat de klacht meestal eerst samen en geeft de mening van beide partijen, op basis van de stukken, weer. Daarna vraagt hij aan u en aan de andere partij of u het eens bent met de samenvatting. De voorzitter en de Commissieleden zullen vragen over de zaak stellen. Naast beantwoording van de vragen kunt u ook uw standpunt toelichten. Wij wijzen u er wel op dat de zitting vooral bedoeld is om het beeld voor de Commissie helder te krijgen. De Commissie heeft alle stukken al voor de zitting gelezen zodat een herhaling van  uw schriftelijke standpunt niet nodig is. 

Hoe lang duurt een zitting?
De zitting duurt ongeveer 45-60 minuten. Als de Commissie weinig vragen heeft, omdat de klacht al duidelijk is en de Commissie genoeg informatie heeft om uw zaak te behandelen, dan kan de zitting korter duren. De Commissie doet dan niet direct uitspraak, maar gaat zich beraden over uw zaak. 

Na de zitting
Na de zitting beslist de Commissie over uw zaak, zij doen een uitspraak. De uitspraak van de Commissie sturen we u ongeveer vier weken na de zitting toe. Soms lukt dit niet, vanwege bijzondere omstandigheden. De voorzitter kan dit soms bij de zitting aangeven. Als dit gebeurt tijdens het opstellen van de uitspraak, laten wij u dat weten. In de tijd tussen de zitting en de uitspraak hoeft u niets te doen. 

Wat gaan wij nu doen?

In de periode tussen het versturen van de uitnodiging en de zitting gaat de Commissie de zitting voorbereiden. De Commissie gaat alle stukken lezen en vragen voorbereiden voor partijen.

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken op werkdagen via telefoonnummer 070 – 310 53 80.

Volgende stap in deze fase: Uitspraak door de Commissie

Stapsgewijs werken we samen aan dé oplossing van uw klacht:

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."