Afhandelen

Na de uitspraak

Als u de uitspraak heeft ontvangen, hebben we de zaak gesloten. Toch kan het zijn dat u nog vragen heeft. Hieronder geven we u informatie wat u in dat geval kan doen.

Uitspraak niet nagekomen
Partijen zijn akkoord gegaan met het reglement van de Geschillencommissie Zorg. Daarmee zijn beide partijen ook akkoord gegaan om de uitspraak na te komen. Als één van de partijen de uitspraak toch niet nakomt (de zorgaanbieder of de cliënt doet niet wat de Commissie heeft besloten) neem dan eerst contact met de andere partij op. Lost dit het probleem niet op, neem dan contact met ons op. U kunt ons dat ook laten weten via uw digitale zaak. Wij berichten u dan over de te nemen vervolgstappen. Uiteindelijk wordt de uitspraak altijd nagekomen.

Niet eens met de uitspraak
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de uitspraak. Als u het niet eens bent met de inhoudelijke beoordeling van de Commissie op uw klacht, kunnen we helaas niets voor u doen. U kunt niet in beroep gaan tegen een uitspraak van een van onze geschillencommissies. Herziening is ook niet mogelijk; ook niet in het geval van nieuwe feiten of argumenten.

Voorleggen aan de rechter
Als er in uw ogen procedurele fouten zijn gemaakt, kunt u de uitspraak voorleggen aan de burgerlijke rechter door dagvaarding van de andere partij. De rechter kan een uitspraak van de Geschillencommissie ongedaan maken, als hij vindt dat de uitspraak niet aanvaardbaar is (marginale toetsing (deze link leidt naar de pagina waar u meer leest over marginale toetsing)). Bijvoorbeeld wanneer de Commissie de redenen voor de uitspraak niet goed genoeg heeft toegelicht (motivatie). Of als de procedure niet goed is uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer niet alle partijen hun verhaal hebben kunnen doen tijdens de zitting.
Als de rechter de uitspraak ongedaan maakt, geldt de uitspraak van de Geschillencommissie Zorg niet meer. De partijen hoeven zich dan niet aan de uitspraak te houden.

Ook de andere partij kan de uitspraak ter toetsing aan de rechter voorleggen. In dat geval zal u daarbij betrokken worden, omdat u de andere partij bij de uitspraak bent. In de praktijk komt het weinig voor dat een uitspraak aan de rechter wordt voorgelegd.

Hoe snel voorleggen?
Wilt u de uitspraak voorleggen aan een burgerlijke rechter? Let er dan op dat u dit op tijd doet. Dit moet binnen 2 of 3 maanden na het verzenden van de uitspraak, afhankelijk van de Commissie. In de brochure en het reglement van de Commissie staat hoe snel u dit moet doen. De brochure en het reglement vindt u op de webpagina (deze link leidt naar de pagina waar u een overzicht vind van alle aangesloten commissies) van de Commissie. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen. Wanneer de uitspraak niet op tijd door één van de partijen aan de burgerlijke rechter is voorgelegd, kan de uitspraak niet meer ongedaan gemaakt worden.

Er staat een fout in de uitspraak
Als er een ‘onmiddellijk kenbare fout’ in de uitspraak staat, kunnen we dit veranderen. U moet dit schriftelijk aan ons doorgeven binnen veertien dagen nadat u de uitspraak heeft ontvangen.

Wij kunnen alleen een schrijffout, rekenfout, of een andere kennelijke fout veranderen. Een kennelijke fout is een fout waarbij uit de (context van de) uitspraak meteen blijkt dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld omdat er bedragen verkeerd zijn opgeteld. Of de Commissie gaf de cliënt gelijk, maar besliste dat hij het betaalde klachtengeld moet vergoeden aan de zorgaanbieder (terwijl in het reglement staat dat de aanbieder dit aan de cliënt moet vergoeden). De voorzitter van de Commissie kan deze kennelijke fouten herstellen.

Vervolg bindend advies
Is er een probleem met het nakomen van de uitspraak? Het kan zijn de Commissie zich opnieuw moet buigen over de zaak omdat er onmogelijkheden zijn in de nakoming van de eerdere uitspraak. Bijvoorbeeld omdat een vervangend product dat in de uitspraak wordt genoemd niet meer leverbaar is. Wij informeren u dan over de te nemen vervolgstappen. 

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken op werkdagen via telefoonnummer 070 – 310 53 80.

Stapsgewijs werken we samen aan dé oplossing van uw klacht:

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."