Kosten

De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van uw klacht.

Stethoscoop op wat euro's

Voor alle commissies bedraagt het klachtengeld € 52,50, met uitzondering van de Geschillencommissie Ziekenhuizen en de Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg.


Terugbetaling klachtengeld

Geeft De Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de zorgaanbieder. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Wanneer u tussentijds tot een oplossing komt met de zorgaanbieder, krijgt u het klachtengeld niet van ons teruggestort. Dit is iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen.

Als bij inname van de klacht blijkt dat de commissie uw klacht niet kan behandelen, storten wij het klachtengeld terug.  

Niet bevoegd of niet ontvankelijk
Soms moet de commissie eerst beslissen of zij de klacht wel kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder vindt dat de commissie niet bevoegd is of de klacht niet-ontvankelijk is.

De commissie is niet bevoegd, als de commissie op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt van de commissie die uw klacht behandelt.

Als een klacht niet-ontvankelijk is, kan de commissie deze niet behandelen. Bijvoorbeeld omdat de termijn is verstreken waarin u de klacht mocht indienen.

Als de commissie de klacht niet inhoudelijk kan behandelen, dan ontvangt u het klachtengeld terug, na aftrek van de administratiekosten van €27,50.

 

 

Terug naar boven