Kosten

De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van uw klacht.

Stethoscoop op wat euro's

Voor alle commissies bedraagt het klachtengeld € 52,50, met uitzondering van de Geschillencommissie Ziekenhuizen en de Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg.


Terugbetaling klachtengeld

Geeft De Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de zorgaanbieder. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Wanneer u tussentijds tot een oplossing komt met de zorgaanbieder, krijgt u het klachtengeld niet van ons teruggestort. Dit is iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen.

U ontvangt het klachtengeld terug als bij de inname van de klacht blijkt dat de Commissie uw klacht niet kan behandelen (bijvoorbeeld omdat de commissie niet bevoegd is of de klacht niet ontvankelijk is). 

Als de Commissie bepaalt dat zij de klacht niet kan behandelen, ontvangt u het klachtengeld retour onder aftrek van € 27,50 administratiekosten.

 

Terug naar boven