Wat is klachtengeld?

Wij rekenen kosten voor het behandelen van uw klacht, dat noemen wij klachtengeld. U ontvangt hiervoor van ons op het juiste moment een factuur. Als de Commissie beslist dat u gelijk heeft, dan krijgt u het klachtengeld terug van de zorgaanbieder. Als u gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de Commissie in de uitspraak hoeveel u van het klachtengeld terug krijgt van de andere partij.

Op tijd betalen
We vragen u het klachtengeld binnen 14 dagen te betalen. Als u dit niet doet binnen die termijn, dan ontvangt u eenmalig van ons een herinnering. Hiermee krijgt u nogmaals 14 dagen de tijd. Betaalt u het klachtengeld dan ook niet, dan gaan we er van uit dat u niet meer wilt dat wij uw klacht behandelen en stoppen we de behandeling van uw klacht. Als u het klachtengeld snel betaalt, kunnen wij eerder doorgaan met de behandeling van uw klacht.

Klachtengeld retour
Als de Commissie in de uitspraak beslist dat u gelijk heeft (uw klacht is gegrond), dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de zorgaanbieder. Als in de uitspraak door de Commissie wordt besloten dat u gedeeltelijk gelijk heeft (uw klacht is ten dele gegrond), dan bepaalt de Commissie in de uitspraak hoeveel u van het klachtengeld terug krijgt van de aanbieder. Als de Commissie beslist dat u geen gelijk heeft, dan noemen zij de klacht ongegrond. In dat geval krijgt u uw klachtengeld niet terug.

Klachtengeld bij  schikking
Komt u tijdens de behandeling van uw klacht nog tot een oplossing met de zorgaanbieder (treft u een schikking), dan storten wij het klachtengeld niet terug. Hou hier rekening mee bij de onderhandelingen met de zorgaanbieder over een oplossing.

Klachtengeld bij klacht niet-ontvankelijk of commissie niet bevoegd
Als de Commissie besluit dat de klacht niet ontvankelijk is of de commissie niet bevoegd is, dan krijgt u het klachtengeld terug, verminderd met  € 27,50 aan administratiekosten.

Klachtengeld bij niet voldoen aan formele innamevereisten
Als u niet voldoet aan de formele innamevereisten, dan storten we het volledige bedrag aan klachtengeld terug.
Als  u niet voldoet als u niet aan de formele innamevereisten en de zorgaanbieder is al ingeschakeld, dan krijgt u het klachtengeld niet terug.