Wat is klachtengeld?

Wij rekenen kosten voor het behandelen van uw klacht, dat noemen wij klachtengeld. U ontvangt hiervoor van ons op het juiste moment een factuur. Als de commissie beslist dat u gelijk heeft, krijgt u het klachtengeld terug van de aanbieder. Als u gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie in de uitspraak hoeveel u van het klachtengeld terug krijgt van de andere partij.

Op tijd betalen
We vragen u het klachtengeld binnen 14 dagen te betalen. Als u dit niet doet binnen die termijn, ontvangt u eenmalig van ons een herinnering. Hiermee krijgt u nogmaals 14 dagen de tijd. Betaalt u het klachtengeld dan ook niet, dan gaan we er van uit dat u niet meer wilt dat wij uw klacht behandelen en stoppen we daarmee. Hoe sneller u het klachtengeld betaalt, des te eerder wij verder kunnen gaan met de behandeling van uw klacht.

Klachtengeld bij  schikking
Komt u tijdens de behandeling van uw klacht nog tot een oplossing met de aanbieder (treft u een schikking), dan storten wij het klachtengeld niet terug. Hou hier rekening mee bij de onderhandelingen met de aanbieder over een oplossing.

Klachtengeld bij uitspraak
Als de commissie in de uitspraak beslist dat u gelijk heeft (uw klacht is gegrond), krijgt u het betaalde bedrag terug van de aanbieder. Als in de uitspraak door de commissie wordt besloten dat u gedeeltelijk gelijk heeft (uw klacht is ten dele gegrond),  bepaalt de commissie in de uitspraak hoeveel klachtengeld u terugkrijgt van de aanbieder. Als de commissie beslist dat u geen gelijk heeft,  noemen zij de klacht ongegrond. In dat geval krijgt u uw klachtengeld niet terug.